X
GO

Studeranderättslig standard

I Åsas folkhögskolas Studeranderättsliga standard beskrivs dina rättigheter och skyldigheter, samt den informationsskyldighet skolan har i dessa frågor. Studerande är du som antagits till en långkurs, det vill säga en kurs längre än 15 dagar.
Ladda ner pdf här.

 

Student Legal Standard

Åsa folk high school’s Student Legal Standard describes your rights and obligations as a course participant. It also informs you on the obligation the school has to keep you up to date on such matters. A student is someone who has been admitted to a long course, i.e. a course longer than 15 days.
Download pdf here.


Handlingsplan mot droganvändande

På Åsa tolererar vi inget nyttjande av droger. Läs vår Handlingsplan mot droganvändande hos långkursdeltagare. Ladda ner pdf här.


Måldokument

I vårt måldokument finns skolans uppdrag, vår värdegrund och vår målgrupp definierade. Ladda ner här.


Åsas manifest / Åsa's manifesto

Kortversionen av måldokumentet beskriver vad skolan står för i viktiga frågor, och vad vi hoppas att du ska få ut av din vistelse hos oss. Ladda ner pdf här.
The short version of the mission statement describes what the school stands for on important issues, and what we hope you will get out of your stay with us.
Download pdf here.