X
GO

Måldokument

I vårt måldokument finns skolans uppdrag, vår värdegrund och vår målgrupp definierade.

 

Studeranderättslig standard

I Åsas folkhögskolas studeranderättsliga standard beskrivs dina rättigheter och skyldigheter, samt den informationsskyldighet vi har i dessa frågor. Studerande är du som antagits till en långkurs, det vill säga en kurs längre än 15 dagar.

Click here for the Student legal standard in English version.

 

Åsas manifest

Denna kortversion av måldokumentet beskriver vad skolan står för i viktiga frågor, och vad vi hoppas att du ska få ut av din vistelse hos oss.

Click here for the Åsa manifesto in English version.