malay porn
porn videos
ankara escort ankara escort bayan

Utbilda dig och bli certifierad massageterapeut

 

Vår massageterapeutkurs är en studiemedelsberättigad distansutbildning på halvtid. En perfekt kurs för dig som kanske inte har möjlighet att studera på heltid på grund av t.ex. arbete.

 

Kursinnehåll

Grundkunskaper i klassisk massage, genomgång av musklernas konstruktion och funktion, terapeutisk massage och terapeutisk töjning, undersökningsteknik, rehabiliteringsträning, sjukdoms- och skadelära, tejpning, fysiologi, idrottsskador, anatomi, bemötande, tystnadsplikt och ergonomi är exempel på delar av kursens innehåll.

 

Kursen följer Branschrådet Svensk Massages (BSM) krav för att kunna certifiera sig som massageterapeut. Det vill säga 350 timmar fördelade på minst 100 timmar grundmedicin, minst 150 timmar massage och minst 100 timmar massagepraktik.

 

Kursplan/omfattning

Antalet obligatoriska träffar kommer att vara totalt 13 stycken, se nedan för datum.  I kursen kommer lärarhandledd praktik ingå under kvällstid.

 

Hemstudierna sker mellan de obligatoriska träffarna på skolan och innefattar 120 timmar fördelat på två terminer. I hemstudierna ingår inläsning på det vi gått igenom eller ska gå igenom på lektionstid i skolan. Även massagepraktik på hemmaplan ingår i hemstudierna.

 

Kursinnehåll

 • Grundkunskaper i klassisk massage
 • Paus - och kompismassage
 • Genomgång av musklernas konstruktion och funktion
 • Tystnadsplikt, sekretess
 • Hälsokontroll och journal
 • Bemötande, miljö och hygien
 • Undersökningsmetodik
 • Behandling
 • Hemstudier av rehabiliteringsträning
 • Journalföring
 • Sjukdoms- och skadelära
 • Terapeutisk töjning
 • Terapeutisk massage
 • HLR
 • Anatomi
 • Fysiologi
 • Hemstudier av ergonomi för massageterapeuten
 • Idrottsskador
 • Styrketräning - teori och praktik
 • Tejpning

 

Antalet deltagare i kursen

22 deltagare

 

Kursperiod 

Aug 2020 - juni 2021.

 

Träffarna på skolan är förlagda till följande datum:

Hösttermin 2019

v. 33: 12-14/8, 

v. 36: 2-4/9, 

v. 38: 16-18/9, 

v. 41: 7-9/10, 

v. 46: 11-13/11, 

v. 51: 16-18/12

Vårtermin 2020

v. 3: 13-15/1, 

v. 7: 10-12/2, 

v. 11: 9-11/3,

v. 15: 6-8/4, 

v. 18: 27-29/4, 

v. 22: 25-27/5, 

v. 24: 8-10/6

 

Studietakt

Halvtid 50% 

 

Utbildningsform och upplägg

Utbildningen är en folkhögskolekurs på distans med 13 st. obligatoriska träffar på skolan.

Google Classroom kommer att användas som kommunikationsplattform vid distansstudierna.

Läraren ger aktivt uppgifter under veckorna då deltagarna är hemma, läraren är förpliktigad att rapportera till CSN vid studiefrånvaro.

Dokumentation kring deltagarnas utveckling sker kontinuerligt vid inlämnande av handledningsuppgifter och genomgång av hemuppgifter vid de obligatoriska träffarna samt vid utvärderingar.

Handledning genom kursmomenten sker både när deltagaren är på plats på skolan vid träffarna, samt via Google Classroom. 

Deltagarna har inflytande i kursen genom att önska ordningen av genomgångar, genom att kursmoment förändras efter genomförda utvärderingar och på andra sätt som är möjliga, så länge deltagarna får de timmar i de olika ämnena som de behöver för att nå branschrådets krav på timmar i de olika ämnena för certifiering. 

 

Kunskapsredovisning:

Muntliga genomgångar av hemstudier, teoretiska och praktiska prov, instuderingsfrågor som ska lämnas in för genomläsning av kurssamordnaren.

Branschrådet Svensk Massages certifieringsprov i slutet av kursen.

 

Närvaro

För att få göra certifieringen på skolan och få ett kursintyg krävs hög närvaro vid de obligatoriska träffarna på skolan.

 

Intyg
Efter avslutad kurs får du ett kursintyg som visar att du har gått kursen.

 

Kurslängd
Två terminer.

 

Förkunskaper

Studievana samt gymnasiekompetens eller motsvarande.

Kontakt
För mer information kontakta;

 Christer Svensson, 0157-695 00. 

Kursstart

Augusti 2019

Ansökan

Sista ansökningsdag är 24 april 2020. Kom ihåg att ansökan måste vara komplett med personbevis och betyg för att den ska bli behandlad. Ansök här!

 

Kostnader

Utbildningspärm                       1200 kr

Kursbok                                     588 kr

Certifieringsavgift                       950 kr

Studiebesök etc.                        2000 kr

 

Möjlighet att hyra en

massagebänk under

 kurstiden                                   1000 kr

(P.g.a. ett begränsat antal massagebänkar är

det först till kvarn gällande detta erbjudande).

Skolan håller med massagebänkar vid kurstillfällena på skolan.

 

För de som önskar bo och äta på skolan vid de obligatoriska träffarna erbjuder vi olika paketpriser. Mer information kommer att publiceras här inom kort.

 

CSN
Kursen är studiemedelsberättigad.