X
GO

Massageterapeutkurs

 

Bli diplomerad massageterapeut – med möjlighet att bli certifierad massör.

 

Vår massageterapeutkurs är en studiemedelsberättigad distansutbildning på halvtid. En perfekt kurs för dig som kanske inte har möjlighet att studera på heltid.

 

Kursinnehåll

Grundkunskaper i klassisk massage, genomgång av musklernas konstruktion och funktion, terapeutisk massage och terapeutisk töjning, undersökningsmetodik, rehabiliteringsträning, sjukdoms- och skadelära, tejpning, fysiologi, idrottsskador, anatomi, bemötande, tystnadsplikt och ergonomi är exempel på delar av kursens innehåll.

Kursen följer Branschrådet Svensk Massages (BSM) krav för att du ska kunna anmäla dig till det nationella certifieringsprovet för att bli en certifierad massör. Det vill säga 350 timmar fördelade på minst 100 timmar grundmedicin, minst 150 timmar massage och minst 100 timmar massagepraktik.

 

Kursplan/omfattning

Antalet obligatoriska träffar inklusive provtillfället är 13, se nedan för datum. I kursen ingår lärarhandledd praktik under kvällstid.
Hemstudierna sker mellan de obligatoriska träffarna på skolan och innefattar 120 timmar + 50 timmar massagepraktik fördelat på två terminer. I hemstudierna ingår inläsning på det vi gått igenom eller ska gå igenom på lektionstid i skolan.

 

Kursinnehåll

 • Grundkunskaper i klassisk massage
 • Paus- och kompismassage
 • Genomgång av musklernas konstruktion och funktion
 • Tystnadsplikt, sekretess
 • Hälsokontroll
 • Bemötande, miljö och hygien
 • Undersökningsmetodik
 • Behandling
 • Journalföring
 • Sjukdoms- och skadelära
 • Terapeutisk töjning
 • Terapeutisk massage
 • HLR
 • Anatomi
 • Fysiologi
 • Ergonomi för massageterapeuten
 • Idrottsskador
 • Träning – teori och praktik
 • Rehabiliteringsträning
 • Tejpning

 

Antal deltagare i kursen

22 deltagare

 

Kursperiod 

Höstterminen 2023: 7 augusti 2023–15 december.

Vårterminen 2024: 8 januari 2024–31 maj.
Obs! Kursen startar endast vid tillräckligt antal sökande.

 

Datum för närträffar:

Hösttermin 2023
14–16 augusti 
4–6 september 
25–27 september
16–18 oktober 
13–15 november
4–6 december

Vårtermin 2024
15–17 januari 

12–14 februari 
4–6 mars
25–27 mars 
15–17 april
13–15 maj
27–29 maj

 

Studietakt

Halvtid, 50% 

 

Utbildningsform och upplägg

Utbildningen är en folkhögskolekurs på distans med 13 obligatoriska träffar på skolan.

Google Classroom kommer att användas som kommunikationsplattform vid distansstudierna.

Läraren ger aktivt uppgifter under veckorna då deltagarna är hemma, läraren är förpliktigad att rapportera till CSN vid studiefrånvaro.

Dokumentation kring deltagarnas utveckling sker kontinuerligt vid inlämnande av handledningsuppgifter och genomgång av hemuppgifter vid de obligatoriska träffarna samt vid utvärderingar.

Handledning genom kursmomenten sker både när deltagaren är på plats på skolan vid träffarna, samt via Google Classroom. 

Deltagarna har inflytande i kursen genom att önska ordningen av genomgångar, genom att kursmoment förändras efter genomförda utvärderingar och på andra sätt som är möjliga, så länge deltagarna får de timmar i de olika ämnena som de behöver för att nå branschrådets krav på timmar i de olika ämnena för certifiering. 

 

Kunskapsredovisning

Muntliga genomgångar av hemstudier, teoretiska och praktiska prov, instuderingsfrågor som ska lämnas in för genomläsning av kurssamordnaren.
Branschrådet Svensk Massages certifieringsprov i slutet av kursen.

 

Närvaro

För att få göra certifieringen på skolan och få ett kursintyg krävs hög närvaro vid de obligatoriska träffarna på skolan.

 

Intyg

Efter avslutad kurs får du ett kursintyg som visar att du har gått kursen.

 

Kurslängd

Två terminer.

 

Förkunskaper

God studievana motsvarande minst två år på gymnasienivå eller motsvarande.

 

Kontakt

För mer information kontakta:

Christer Svensson, 0157–695 00. 

 

Ansökan

Ansökan till läsåret 2023/2024 är öppen till den 31 juli 2023. Den görs till Schoolsoft via denna länk.
Kom ihåg att ansökan måste vara komplett med personbevis och betyg för att den ska bli behandlad. 
På Schoolsoft registrerar du ett konto som kan användas för att söka fler utbildningar hos oss eller på andra folkhögskolor. På ”Mina sidor” i Schoolsoft kan du sedan följa vad som händer med din ansökan. Om du behöver komplettera eller ändra i en digital ansökan kan du logga in med dina inloggningsuppgifter på "Mina Sidor" i Schoolsoft.  

 

Öppet hus

Den 28 mars 2023 kan du som sökande under en heldags Öppet hus bekanta dig närmare med kursen!

 

Kostnader

Utbildningsmaterial cirka 2 500 kronor

Certifieringsavgift 950 kronor

Studiebesök, etc 2 000 kronor

Närträffsavgift 2 730 kronor

Möjlighet att hyra en massagebänk under kurstiden kostar 1 000 kronor. (På grund av begränsat antal massagebänkar är det först till kvarn gällande detta erbjudande.) Skolan håller med massagebänkar vid kurstillfällena på skolan.

 

Till dig som önskar bo på skolan vid de obligatoriska träffarna erbjuder vi boende i enkelrum måndag kväll–onsdag morgon.
Kostnad för logi och kost måndag kväll–onsdag morgon är 1 230 kronor. I priset ingår alla måltider från lunch måndag till lunch onsdag. Observera att detta är ett ej delbart paketpris.

 

CSN

Kursen är studiemedelsberättigad. 

Massageterapeutkurs