X
GO

Syfte

Basen i den här kursen är ­träning av det svenska språket. Du övar på att läsa, skriva, prata och förstå ­­­­svenska men studerar också andra ­grundläggande ämnen och får prova på att jobba praktiskt och kreativt.
Vi har tre olika grupper på kursen, där alla är på ­grundskolenivå. Efter avslutad kurs kan du få ett kursintyg som visar att du har kunskaper i svenska motsvarande SFI på D-nivå eller ­motsvarande avslutad grundskola.  Du kan också få intyg på att du har kunskaper i matematik, samhällskunskap och biologi motsvarande avslutad grundskola.

 

Kursinnehåll

Du studerar svenska som andraspråk, matematik, samhällskunskap och biologi. Du får också tid och hjälp att träna extra på de olika ämnena i vår studieverkstad. På en folkhögskola är det viktigt att du som deltagare är med och påverkar dina studier och vi försöker alltid att hjälpa dig att lära dig nya saker utifrån dina egna erfarenheter. Vi använder oss av Chromebooks och Googles lärplattform G Suite for Education.
 

Gemensamma aktiviteter

På folkhögskolan tror vi på gemenskap. Gemenskap skapas när människor möts och delar med sig av sig själva. Därför har vi ett gemensam ämne som heter "Folkbildning" där alla som går på skolan kan mötas. Vi jobbar också med ­demokrati och du kan vara med och påverka dina studier bl. a. genom skolråd och  "Eget val" - där du väljer ämne utifrån dina intressen.
 

Kurslängd

1-5 terminer.
 

Förkunskaper

Svenska motsvarande godkänd SFI C-nivå och är på väg mot D.

 

Kurstider 2021-2022

Höstterminen 2021: 16 aug - 17 dec, lov v. 44

Vårterminen 2022: 10 jan - 10 juni, lov v. 8, v. 15 samt den 27/5

 

Ansökan

Ansökan till VT 2022 lämnas in via Schoolsoft genom länken "Sök här" senast 12 november 2021.

SÖK HÄR

Har du problem med Schoolsoftansökan? Hör av dig till oss så hjälper vi dig! För att boka en tid kontakta Susanne Holmgren på tel: 0157-695 32 ellee mail susanne.holmgren@asafolkhogskola.se

Bifoga även personligt brev, personbevis / LMA-kort eller dylikt och ditt senaste betyg (t.ex. grundskole-, gymnasie- eller SFI-betyg). Antagningen sker i två steg. Efter sista ansökningsdag gör vi ett första urval där vi bl.a. kontrollerar att du har rätt ­förkunskaper, sedan kallar vi till intervju.

Internat

Du kan bo på skolans internat när du går på kursen i mån av plats.  
 

Kostnader

Kostnader för läromedel, studiebesök och visst material är ca 750 kr/termin (OBS! VT 2021 och HT 2021 är kostnaderna 550 kr) . Du som inte bor på skolans internat får även betala en avgift på 1000 kr/termin (OBS! VT 2021 och HT 2021 är avgiften 500 kr), i den avgiften ingår bl.a. förmiddagsfika (ingår inte VT 2021, inte HT 2021), städning och kopiering.
 

CSN

Kursen är studiemedelsberättigad. Har du studerat tidigare med studiestöd kan det vara bra att undersöka hur många studieveckor du har kvar. För mer information se www.csn.se eller ring vår studievägledare Susanne Holmgren 0157-695 32. 
 

Busskort

Som deltagare på Allmän kurs – svenska som andraspråk får du låna ett busskort av oss för att du ska kunna resa mellan hemmet och skolan. 

 


Viktiga dokument

 

Studeranderättslig standard