X
GO

Vi hoppas att du konkret ska märka/känna att:

 

 • du har utvecklats under din tid på Åsa.

 • Åsa ger stort utrymme för människor med olika kulturella bakgrunder.

 • ingen mobbas eller särbehandlas negativt på Åsa.

 • du fått hjälp att hitta, hantera och värdera information.

 • Åsas personal arbetat mot missbruk av alkohol och droger under din tid på Åsa.

 • du getts möjlighet till skapande och praktiskt arbete på Åsa.

 • du har uppmuntrats att arbeta för en rättvisare värld under tiden på Åsa.

 • Åsas verksamhet vilar på en ekologisk grundsyn.

 • Åsas lärare har hög kompetens.

 • du har möjlighet att påverka innehåll och uppläggning av studierna på Åsa.

 • du får god återkoppling på dina studier på Åsa.

 • du visas god omsorg under din tid på Åsa.

 • du trivs på Åsa.

Så här vill vi att det ska fungera på Åsa!

För att en skola ska kunna fungera måste det finnas en gemensam uppfattning i grundläggande frågor. Nedanstående tycker vi som arbetar på Åsa är extra viktigt:

 

Vi tror att människor är nyfikna och vill lära sig nya saker. Åsas viktigaste uppgift är att väcka nyfikenhet och ge möjlighet till utveckling .

Åsa är en religiöst och politiskt obunden skola och står öppen för människor med olika bakgrunder. Vi vill uppmuntra till diskussioner och ett demokratiskt tankesätt.

Alla människor är unika och ska behandlas som sådana. I den meningen ska alla särbehandlas. Men negativ särbehandling, t.ex. mobbning, förtal, förföljelse, utfrysning, trakasserier av sexuell eller annan natur får aldrig tolereras .

En av Åsas viktigaste uppgifter är att hjälpa dig att kritiskt hitta rätt i det moderna informationsflödet .

Åsas personal arbetar mot missbruk av alkohol och droger . Ett led i detta är våra alkoholfria arbetsveckor .

Kunskap finns inte bara i böcker, utan även praktiska kunskaper är viktiga och måste tränas. På Åsa ska alla deltagare ges möjlighet till skapande och konstnärligt arbete .

På Åsa ska du uppmuntras till och ges möjlighet att arbeta för en rättvisare värld.

Åsas verksamhet ska vila på en ekologisk grundsyn . Lärarna på Åsa ska ha hög kompetens , både ämnesmässigt och pedagogiskt.

Du ska som deltagare på Åsa ha möjlighet att påverka innehåll och uppläggning av dina studier.

Som deltagare på Åsa ska du få regelbunden och tydlig återkoppling på ditt skolarbete.

En vistelse på Åsa ska kännetecknas av trivsel .

Som deltagare på Åsa hoppas vi att du i vardagsarbetet ska känna igen de tankar vi presenterat ovan. Efter studieperiodens slut får du i en utvärdering möjlighet att säga om du har gjort det.