X
GO

Vårdintroduktion


Är du invandrad sjuksköterska, läkare eller annan legitimerad vårdpersonal och står utanför arbetsmarknaden? Då är du välkommen till kursen Vårdintroduktion.

Vårdintroduktion är en uppdragsutbildning från Region Sörmland i samarbete med Arbetsförmedlingen.

Kursen riktar sig till dig som har en medicinsk utbildning från annat land än Sverige, och är i processen att söka en svensk yrkeslegitimation.

Syftet med kursen

Vårdintroduktion är ingen ”vanlig” svenskakurs. Den är en yrkesorienterad introduktion som ska underlätta din väg till arbete inom vårdsektorn med Region Sörmland som potentiell arbetsgivare.

Målet är att

 • du ska utveckla dina svenska språkkunskaper med fokus på vårdsvenska
 • ge dig en introduktion i den svenska vårdens organisation, system och villkor
 • du med utbildningens stöd ska öka dina förutsättningar att klara Socialstyrelsens kunskapsprov.


Kursens innehåll

 • Svenska SFI C–C1/SVA3 (Socialstyrelsens krav)
 • Vårdsvenska
 • Svenskt sjukvårdssystem
 • Svensk sjukvårdskultur
 • Journalföring
 • Förberedelse inför kunskapsprov inom din profession

Du studerar på heltid, 40 timmar per vecka. 20–25 timmar är lärarledda lektioner, medan resten av tiden läggs på egna studier.
Kursen pågår i perioder om sex månader.


Krav för antagning

Kursen omfattas av etableringsuppdraget som vänder sig till nyanlända. Även du som tillhör målgruppen och är arbetssökande inom Jobb- och utvecklingsgarantin kan ansöka om en kursplats. Vi prioriterar deltagare som är bosatta i Sörmland.

För att bli antagen behöver du ha en legitimation utfärdad i annat land för något av följande vårdyrken:

 • arbetsterapeut
 • audionom
 • barnmorska
 • biomedicinsk analytiker
 • dietist
 • fysioterapeut
 • hälso- och sjukvårdskurator
 • logoped
 • läkare
 • psykolog
 • psykoterapeut
 • röntgensjuksköterska
 • sjuksköterska. 

Du ska ha påbörjat processen med att få din utbildning granskad och godkänd av Socialstyrelsen. Du ska vara inskriven vid Arbetsförmedlingen.

Inga förkunskaper i svenska krävs.

 

Kostnader och ekonomi

Kursen kostar dig inget. Du ersätts genom Arbetsförmedlingens etableringsprogram eller Jobb- och utvecklingsgarantin. Du har inte rätt till studiemedel från CSN.


Så ansöker du

Ansökan och antagning sker kontinuerligt i mån av lediga platser.

Ansök genom att kontakta kursens samordnare (se kontaktinformation nedan). Du kallas därefter till ett samtal där vi tillsammans går igenom dina förkunskaper, behov och mål samt beslut från Socialstyrelsen. Om du blir antagen får du besked senast tre veckor efter samtalet.


Kursintyg

Efter avslutad kurs får du ett kursintyg. Du har möjligheten att få ett C1-intyg eller behörighet i Svenska som andraspråk 3, vilket krävs för att kunna ansöka om svensk legitimation.

 

Kontakt

För mer information och ansökan, vänd dig till kurssamordnare Anna Tunel. Tel: 072–146 14 11. E-post: anna.tunel@regionsormland.se

 

Att studera på folkhögskola
På Åsa folkhögskola studerar du utifrån dina egna förutsättningar och i ett klimat som prioriterar samtal, diskussioner och demokratiskt inflytande.
Förutom kunskaper vill vi ge dig alla möjligheter att tillsammans med andra växa som människa!