X
GO

Hur mår du? / How are you feeling?

 

(For English version, see below.)

 

Ibland kan livet kännas tufft och svårt. Då kan det vara hjälpsamt att ha någon att prata med och få stöd av.
Det finns flera ställen som du kan vända dig till.

 

Är det akut ska du alltid ringa 112.
Via 112 når du även socialjourerna i Sörmland. De tar emot akuta ärenden när socialkontoren är stängda.

Psykiatriska jourteamet i Katrineholm: 0150–566 48 (kl 08–22.30)

Psykiatriska akutmottagningen i Nyköping: 0155–24 72 11 (dygnet runt)

Sjukvårdsrådgivning: 1177 
Du kan också chatta kl 08–18 här: https://regionsormland-vardkontaktdirekt.platform24.se/home-login (Bank-id krävs.)

Jourhavande medmänniska: 08–702 16 80 (kl 21–06)
Chatten är öppen här söndag–tisdag kl 21–00: https://www.jourhavande-medmanniska.se/chatt/

Mind självmordslinjen: 901 01 (dygnet runt).
Chatten är öppen här dygnet runt: mind.se/chatt/
Även anhöriga kan höra av sig.

På Minds chatt kan du hitta fler kontaktvägar, bland annat till Spes, Jourhavande präst och Jourhavande kompis.
Mind har också fler stödlinjer. Livslinjen riktar sig till unga 16–25 år som inte känner att de har någon att anförtro sig till.
Refugee line vänder sig till människor som flytt från krig, konflikt eller katastrof och befinner sig i Sverige. Linjen bemannas av professionella volontärer och drivs i samarbete med det ideella nätverket Psykologer för Ukraina.

Skolan har även ett stödteam som du kan kontakta:
Marie Stolperud (kurator), 0702–18 69 56 eller marie.stolperud@asafolkhogskola.se
Jon Karlsson (deltagarstödjare och internatansvarig), 070–222 46 64
Catarina Salomonsson (deltagarstödjare/integrationspedagog), catarina.salomonsson@asafolkhogskola.se
Susanne Holmgren (studie- och yrkesvägledare), 0157–695 32, susanne.holmgren@asafolkhogskola.se 
Lena Rosén Schlaug (studierektor), lena.rosen.schlaug@asafolkhogskola.se
Du kan också prata med din mentor på skolan.

Ta hand om dig!
Stödteamet på Åsa folkhögskola

 Sometimes, life can feel difficult and hard.
In such moments it can be helpful to have someone to talk to and gain support from.
There are several services that you can turn to.


In case of an emergency situation, always call 112.
This number also gives access to the On Call Municipalities in Sörmland.

The Psychiatric Emergency Team at Kullbergska Hospital in Katrineholm: call 0150–566 48 (kl 08–22.30)

The Psychiatric Emergency Section at Nyköping Hospital: call 0155–24 72 11 (open around-the-clock)

Health Care Counseling: call 1177 
You can also chat here between kl 08–18: https://regionsormland-vardkontaktdirekt.platform24.se/home-login (Access only with Swedish Bank ID.)

On Call Fellowman: call 08–702 16 80 (kl 21–06)
Chat is open here Sunday–Tuesday kl 21–00: https://www.jourhavande-medmanniska.se/chatt/

Mind is a line directed towards people with suicidal thoughts and/or those who support someone suicidal: call 901 01 (around-the-clock).
Chat is open here around-the-clock: mind.se/chatt/

Via Mind's chat, several other contacts can be found, including Spes, Jourhavande präst (On Call Priest) och Jourhavande kompis (On Call Friend).
Also, Mind has several support lines of their own. Livslinjen (Life Line) is directed towards 16–25 year olds who have no adult support to turn to.
Refugee line is for people who has fled war, conflict or other disasters and is currently living in Sweden. The line is professionally manned by volunteers and is run in co-operation with the ideal network Psykologer för Ukraina (Psychologists for Ukraine.)

Åsa have a Student Support Team that you can contact:
Marie Stolperud (Curator), call 0702–18 69 56 or e-mail marie.stolperud@asafolkhogskola.se
Jon Karlsson (Student support), call 070–222 46 64
Catarina Salomonsson (Student support), e-mail catarina.salomonsson@asafolkhogskola.se
Susanne Holmgren (Career and work counselor), 0157–695 32, e-mail susanne.holmgren@asafolkhogskola.se 
Lena Rosén Schlaug (Director of Studies), e-mail lena.rosen.schlaug@asafolkhogskola.se
You can also talk to your mentor at school.

Please take care!
Åsa Folkhögskola Support Team