Paykwik

Vi ser mångfald som en stor tillgång och försöker skapa en miljö där alla har möjlighet att ta plats och utvecklas så mycket som möjligt, bland annat genom att arbeta demokratiskt. Hos oss får du prova på att leva som musiker i ett år genom att planera, utforma, genomföra och efterarbeta tre turnéer.

 

 

Syfte 

Syftet med kursen är att du ska utvecklas som musiker och att spela tillsammans med andra i ensembler. Du ska också utveckla dina musikaliska kunskaper på ett teoretiskt plan. Kursen ger dig en god grund för fortsatta studier inom musikområdet. 

 

Kursinnehåll 

I musikkursen ingår enskild undervisning på huvud- och biinstrument. Du får gruppundervisning i gehörslära och musikteori, improvisation, studio/ljudteknik, puls, turnéprojekt, jazzensemble, musik och samhälle samt klasstimme.  I utbildningen får du spela olika genres inom afroamerikansk tradition vilket kan vara jazz, blues, rock, pop, soul, funk, latin m.fl. I våra ensembler ingår instrumenten sång, trummor, bas, gitarr, piano och ytterligare ett instrument som t.ex. kan vara ett blåsinstrument, slagverk, stråk eller dylikt.  Vi arbetar i tioveckorsperioder med varje turnéprojekt, där vi omarrangerar låtar och sätter samman ett konsertprogram utifrån ett visst koncept. Varje period avslutas sedan med studioinspelning och en veckas turné. Detta sker tre gånger under läsåret. Ljudlära/ljudteknik, inspelningsteknik och PA-ljudteknik är självklara inslag i kursen, under de tre turnéveckorna får du även erfarenhet av att planera och marknadsföra konserter och turnéer. En slags praktik i hur det är att jobba som musiker!
 

Clinics/Workshops/Studiebesök

2019-2020
Christer Sjöström
HSM-världsmusikprogrammet
Norrköping ungdomsjazzfestival
 
2019 VT-2019
Blue House Youth Festival - Konserthuset i Stockholm
 
2017  
HSM (Högskolan för scen och musik, världsmusikerutbildningen) 
Elina Widnersson
Max Thornberg, föreläsning om genustänk och maktstrukturer
 
2016
Lars Jansson
Martin Sturfält 
Justina Larkin 
Studiebesök på ÖMH
 
2014
Shai Maestro trio
Erik Söderlind
Lars Jansson

 

Konserter

2017 
SE-Quartet 
Fröken Elvis   
Maria Schneider och Bohuslän Big Band 
Ellen Andersson Quartet
 
2016
Pelle Westlin trio
Lars Jansson trio
Jan Allan m.fl.
 
2015
Fröken Elvis
Cory Henry
Lars Jansson
 
2014
ELG
Erik Söderlind
Fröken Elvis 
 

Studieresor  

2018 Berlin
2017 Köpenhamn
2016 Berlin
 

Gemensamma aktiviteter

På folkhögskolan tror vi på gemenskap. Gemenskap skapas när människor möts och delar med sig av sig själva. Därför har vi en gemensam schemaposition som heter "Folkbildning". En plattform där vi kan möta varandra kursöverskridande. Ibland bryter vi den vanliga undervisningen och gör något gemensamt för alla kurser: temadagar, kulturinslag, utflykter o.s.v. På folkhögskolan tror vi också på demokrati. Som deltagare har du möjlighet att påverka dina studier, bl.a. genom skolråd och miljöråd. 

 

Intyg

Efter kursen får du ett intyg där det står att du gått kursen.

 

Lärare

David Ehrlin
Saxofon, afroarrangering, blåsensemble, turnéprojekt, jazzensemble

Gustaf Lagerwall
Teori, gehör, improvisation, turnéprojekt

Thomas Opava
Slagverk, trummor, turnéprojekt, slagverksensemble, folkbildning 

Anders Persson 

Piano, jazzensemble, improvisation, turnéprojekt, trio

Kurssamordnare, sång, sångensemble, biinstrument piano, turnéprojekt, mentor, folkbildning

 

Claes Fall
Bas
 
Gunnar Hjorth
Gitarr, ljud&studioteknik, inspelning/liveinspelning

 

Förkunskaper

Du bör ha kunskaper motsvarande studier på gymnasieskolans musikestetiska program. 

 

Ansökan

Uttagningar till musikkursen kommer att ske med hjälp av ett spelprov, gehörs/teoriprov och en intervju.

 

Kursstart

15 augusti 2020.

 

Internat

Du kan bo på skolans internat när du går kursen. 

 

Kostnader

Kursen är kostnadsfri. Turnéer och spelningar skall täckas av gage. Om du inte bor på internatet betalar du en avgift på 1000 kr som bl. a. täcker förmiddagsfika, normal kopiering i skolarbetet och städning av gemensamma lunchrum.

 

CSN

Kursen är studiemedelsberättigad. Har du studerat tidigare med studiestöd kan det vara bra att undersöka hur många studieveckor du har kvar. För mer information se www.csn.se eller ring vår studievägledare Susanne Holmgren 0157-695 32. 

 

 

 

Leif Holm
Elbas

 

Gunnar Hjorth
Gitarr, ljud&studioteknik, inspelning/liveinspelning