Få nycklar till din framtid - prova folkhögskola under 3 månader!

 

Vår SMF-kurs är en kurs på tre månader för dig som är arbetslös och saknar slutbetyg från grundskola och/eller gymnasiet. SMF står för StudieMotiverande Folkhögskolekurs och är ett samarbete mellan folkhögskolorna i Sverige och Arbetsförmedlingen.

 

Syfte


Syftet med kursen är att motivera dig till att vilja slutför dina studier och få dina gymnasiebetyg. Vi vill visa dig hur det är möjligt på vår folkhögskola. Avslutade gymnasiestudier ökar dina valmöjligheter och dina chanser till arbete i framtiden. Vi vill också hjälpa dig att reflektera över just ditt studiesätt eller vad som stått i vägen för dina studier tidigare.

 

Kursinnehåll


Kursen liknar vår allmänkurs som innehåller behörighetsgivande ämnen som svenska, engelska, matematik och samhällskunskap. Andra ämnen är t.ex. praktiskt ämne och gemensamma aktiviteter med de andra kurserna.

Du arbetar både enskilt och i grupp utifrån dina förutsättningar. På SMF är gruppen viktig och samtal och erfarenhetsutbyte prioriteras. Studiebesök och praktiska uppgifter ökar gemenskapen och planeras efter gruppens önskemål. Du som individ är lika viktig och i enskilda samtal fokuserar vi på dina styrkor och möjligheter.  

Många som har gått SMF säger att de nu ser fler möjligheter och har fått hjälp vid beslut inför framtiden. Nästa steg kan vara att satsa på vidare studier eller jobb.

 

Intyg


Efter avslutad kurs får du ett kursintyg som visar att du har gått kursen.

  

Kurslängd


13 veckor (ca 3 månader).

 

 

Kursstart

 

31 augusti 2020 och 16 november 2020.

 

Kontakt


För mer information kontakta

 Susanne Holmgren tel: 0157-695 32
 
Morgan Hammarlund.
 

Ansökan

Ta kontakt med Arbetsförmedlingen om du inte redan är inskriven där och berätta för din handläggare att du vill gå SMF på Åsa folkhögskolan. Kursen vänder sig främst till dig som är arbetssökande mellan 16-24 år eller arbetsökande inom jobb-och utvecklingsgarantin och har fyllt 25 år.

 

Ekonomi

Du får utvecklingsersättning eller aktivitetsstöd. Skolan står för förmiddagsfika och lunch.

 

Busskort


Som deltagare på SMF-kursen får du ett busskort av oss för att du ska kunna resa mellan hemmet och skolan.

 

 

Vad händer efter kursen?

Vill du fortsätta på folkhögskola söker du till Allmän kurs som motsvarar grund-eller gymnasieskolan för vuxna. Har du lyckats bra under din SMF-tid så har du förtur till en plats på Åsa folkhögskolas allmänna kurs. Är det andra alternativ som är aktuella så planerar vi utifrån det.

 

Av deltagare som gått en studiemotiverande kurs har 38 % studerat vidare inom ett år och 14 % har fått arbete ett halvår efter avslutad kurs. Deltagarundersökningen som gjordes våren 2013 visar att:

  • 72 procent har motiverats till fortsatta studier

  • 51 procent har fått ökat självförtroende

  • 92 procent skulle rekommendera sina vänner att delta i en Studiemotiverande folkhögskolekurs.