X
GO

 

Allmänt om Åsa folkhögskola 

 

Gemensamt för alla kurser

Åsa folkhögskola är politiskt och religiöst obunden. Huvudman för skolan är Region Sörmland. Folkhögskolan bygger på frivillighet och är en skola för vuxna. Du ska vara minst 18 år för att läsa på de långa kurserna.
 

Kurstider 2022–2023

Höstterminen 2022: 15 augusti–16 december, lov v 44.
Vårterminen 2023: 9 januari–9 juni, lov v 8, 7–14 april, 18 maj samt den 6 juni.

 

Mat

I skolans matsal serveras förmiddagsfika, lunch och kvällsmat varje vardag. Att äta lunch på skolan i Sköldinge kostar för externatelever 75 kronor. Externatdeltagare kan också ta med egen mat och värma i externatköket.


Drogpolicy

Bruk av narkotika och narkotikaliknande preparat är förbjudet på skolan. Upptäcks ett sådant bruk sker avvisning direkt.
Åsa folkhögskola tillämpar alkoholfri arbetsvecka. Störningar i skolarbetet eller på internatet som beror på alkohol tas genast upp till diskussion i skolråd och i lärarråd.
All förtäring av alkohol i skolans gemensamma lokaler är förbjuden. Rökning är bara tillåtet på särskilda platser utomhus. 

 

Särskilda behov 

Deltagare med särskilda behov har möjlighet att få hjälpmedel. Nästan alla skolans lokaler är anpassade för rörelsehindrade. Ett flertal hörslingor finns. 
 

Kostnader

Undervisningen är kostnadsfri. Externatdeltagare betalar 1 200 kronor per termin i en terminsavgift. Avgiften täcker bland annat kostnaderna för förmiddagsfika, normal kopiering i skolarbetet, städning och tillsyn av lokaler för medhavd lunch.
Kostnaden för kurslitteratur och studieresor varierar mellan de olika kurserna. För allmän kurs och allmän kurs – svenska som andraspåk är kostnaden cirka 2 000 kronor per läsår. För specialkurserna är kostnaden mellan 1 000 och 7 000 kronor per läsår. 
 

Hitta hit 

Skolan ligger i Sköldinge längs väg 55/57 mellan Katrineholm och Flen.
Åker du tåg stiger du av i Katrineholm eller Flen. Åk vidare med buss 780 till Sköldinge. Bussen stannar 300 meter från skolan. 

 

Ytterligare information 

Tel. 0157–695 00. Lämna ditt namn och telefonnummer om du vill att ansvarig kursledare ska kontakta dig.