X
GO

 

Allmän kurs – fjärr

 

Plugga hemma för behörighet till högre studier.
 

Syfte – studier med hjärtat

Förutom viktiga kunskaper för livet kan du med denna kurs få behörighet för att studera vidare på till exempel högskola, universitet eller yrkesutbildning.
Studierna bedrivs som fjärrstudier. Det innebär att du har lektioner under vardagar mellan klockan 09 och 15, men du befinner dig inte på folkhögskolan.
På folkhögskolan arbetar vi på ett annat sätt än i den traditionella gymnasieskolan. Upplägg och innehåll utgår ifrån dina förutsättningar. Förutom att ge dig ämneskunskaper för fortsatta studier vill vi att studierna ska ge dig möjlighet att växa som människa genom olika möten och personliga utmaningar. 

 

Kursupplägg och innehåll

Du läser de gymnasiegemensamma ämnena svenska eller svenska som andraspråk, engelska, matematik, historia, religion, samhällskunskap och naturkunskap tillsammans med erfarna lärare. Ämnena integreras i hög grad och du läser de flesta ämnena tematiskt med utgångspunkt i det samhällsvetenskapliga eller utifrån en bredare frågeställning. Vi läser utifrån folkhögskolans arbetsformer som prioriterar samtal, diskussion och deltagarinflytande. Ni förväntas utmana er själva och utvecklas från den individuella nivå som ni befinner er på, allt i förberedelse för att klara av att möta de utmaningar som medföljer vidare studier på högskola eller universitet.

Då vi inte använder oss av prov är det av högsta vikt att du deltar på gemensamma Meet, genomgångar och seminarier som är förlagda under dagtid då era huvudsakliga studier äger rum. Ni ingår i ett större sammanhang men det mesta av arbetet sker i mindre basgrupper och genom enskilt arbete. De viktigaste momenten är de gemensamma där du förväntas dela med dig av dina egna tankar och erfarenheter. Vi ser helst att du även utnyttjar det stöd som finns till förfogande för att dina lärare ska kunna hjälpa dig framåt i din utveckling samt att du är öppen för att hjälpa andra och bidra till helheten. Den viktigaste nyckeln till framgång bygger dock främst på din nyfikenhet och lust att lära dig.
Då kursen sker på distans och deltagare befinner sig på åtskilda platser så kommer ni även att få utnyttja det kulturella utbudet i ert personliga närområde, och ni förväntas delge era lärdomar till resten av gruppen. För lågt deltagande eller icke färdigställda uppgifter kan leda till avbrott i studierna.

 

Gemensamt och individanpassat

På folkhögskolan tror vi på gemenskap. Gemenskap skapas när människor möts och delar med sig av sig själva. Därför bygger undervisningen mycket på möten och att vi lär tillsammans, av och med varandra. Vi jobbar också med ­demokrati och du kan vara med och påverka dina studier främst i upplägget av samt innehållet i undervisningen då detta arbetas fram gemensamt. Du har även möjlighet att representera klassen och ingå i ett skolråd. Utöver detta kommer du även att få välja "Eget val – fördjupning", där du väljer ett ämne att fördjupa dig i utifrån dina egna intressen och frågeställningar.

Intyg

Efter avslutad kurs får du ett intyg som visar att du gått kursen. Du har möjlighet att få omdöme och behörighetsintyg med vilka du senare kan söka vidare till bland annat högskola, universitet och yrkeshögskola.


Kurslängd

1–3 år.
 

Förkunskaper

Du ska vara färdig med grundskolan och ha goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift. Du behöver ha tillgång till egen dator med kamera och mikrofon och en god internetuppkoppling samt känna dig trygg med att arbeta på distans, med dator eller chromebook som verktyg. I kursen använder vi lärplattformen Google Classroom. Det är en fördel om du har arbetat i Google-miljö och är bekant med Classroom, Google Dokument och Google Meet.

Kursen riktar sig till dig som behöver en motsvarighet till avklarade gymnasiestudier men som på något sätt i dagsläget på grund av svårigheter eller andra anledningar inte har möjlighet att studera på plats.


Kostnader

Undervisningen är kostnadsfri, men deltagaren står själv för obligatorisk litteratur. Kostnaden kan variera från cirka 500 till 800 kronor.

 

Kurstider

Höstterminen 2024: 14 augusti–17 december. Lov v 44.
Vårterminen 2025: 8 januari–10 juni. Lov v 8, v 16 samt 1–2 maj, 30 maj och 6 juni.

 

Ansökan

Ansökan till höstterminen öppnar den 25 januari 2024. Du ansöker i Schoolsoft via denna länk. Sista datum för ansökan är den 19 maj 2024.
Har du problem med Schoolsoftansökan? Hör av dig till oss så hjälper vi dig! För att boka en tid kontakta Susanne Holmgren på tel 0157–695 32 eller mail susanne.holmgren@asafolkhogskola.se.
Bifoga även personligt brev, personbevis och ditt senaste betyg (till exempel grundskole- eller gymnasiebetyg.) Efter sista ansökningsdag kallar vi till digital intervju.