X
GO

Welcome to the woods to lose your mind and find your soul!

Join us!

 

One Style


(Application in Swedish below.)

One Style is a one-year forward-thinking course for you who want to gain valuable experience, get new knowledge and improve your skills in one of the styles: Locking, Popping, Breaking, Hiphop and House. 

This course offers participants the chance to study with a dynamic and skilled group, to experiment and explore through freestyling. You will have great opportunities to develop your dance identity while working in small groups and studying a variety of topics, such as history, dance technique and culture. 
You will have two physical classes and one theory class per week with your mentor, and three group sessions with your One Style group. Additionally, there will be afternoon classes such as physical, dance psychology and recovery. The course takes place at Åsa folkhögskola (Åsa Folk High School) in Sköldinge, Sweden. 
 

About Åsa folkhögskola 

Åsa folkhögskola is located one hour from Stockholm in a village called Sköldinge. The school offers different educational programs, such as dance, music and highschool studies. The school has a boarding school which means that you live at the school and take part in boarding school activities. The school cafeteria offers breakfast, lunch and dinner Monday to Friday. The main language at the school is Swedish but the dance courses are taught in English.
 

Teachers

Hiphop – Nils Therén
House – Joel "Jo-L" Gläfke, Arūnas Mozūraitis
Locking – Alexander "A-train" Dam
Popping – Stockos Pacquit Matthieu
Breaking – Mike Camara
Marketing & Event Supervisor – Clara Bajado

 

Important to know

 • You must be 18 years or older and have dance experience from one or more of the dance styles within the One Style course. The course can be very demanding both psychically and mentally. You must be free from injuries and be in good health.
 • For international students needing a VISA to travel to and live in Sweden: if admitted to the course, apply for a residency permit for studies VIA THIS LINK. Note: apply for your residency permit AS SOON AS POSSIBLE when you get your acceptance letter in the middle of April. The VISA process can take time and Åsa folkhögskola doesn't accept students arriving later than two weeks from course start.
 • For international students needing medical (physical or mental) care in Sweden: if admitted, investigate prior to arriving at Åsa folkhögskola your home country's insurance support system and how to economically support medical care in Sweden.
 • The One Style course is free of charge. But every student has to pay a monthly fee which includes rent for the boarding school and served food (breakfast, lunch and dinner) Monday to Friday, except for holidays and breaks. The monthly fee is spanning from 5 800 SEK to 8 000 SEK, depending on if you share bedroom or not. Note that the fee is charged from the first week, even if you would be some days up to two weeks late for the course.
 • Åsa folkhögskola has a strict no drugs policy. The use of drugs and drug-like substances is prohibited. In case of reasonable suspicion of drug use, urine samples will be submitted. If the test is positive, or if you refuse to give a test, you will be separated from the school immediately and may not return during the current school year.
 • Åsa folkhögskola is always open for visitors to see the facilities and take classes from our teachers. Every year in May, the dance students create and host an event called Back to the Woods. In 2023, it was held between the 12th and 14th of May. The week prior to this event is regarded an Open house week. It's intended for the admitted students. As the audition is held online, we encourage those of you who have the possibility to come and visit the school!

 

Course length

1 year (14th of August–7th of June).

 

Audition dates

Application deadline has now passed!
NOTE! If you do not have a Swedish social security number, apply HERE.
ALSO NOTE! If you have a Swedish social security number, apply via Schoolsoft 
HERE.

Online auditions: physical test Friday 17th of March 13–15 (Swedish time); group interviews Tuesday 4th of April 09–16 (Swedish time).

Online audition – how to apply

In order to make the audition accessible for international students, the auditions to the dance courses will be conducted online. The audition will be done in three parts:

Part one: video link.
Send application with one video link, one merged video, latest Sunday 12th of March, 23.59 (Swedish time). The video should contain:

 • Introduction video. Introduce yourself and why you apply to the One Style course (max five minutes).
 • One practice video, maximum two minutes.
 • One from event, cypher or battle. Maximum two minutes.

Upload your video to youtube, vimeo or similar and attach the link in your application. Don't forget to fill in the password if that is required. Don't send your video through Wetransfer, Google Drive or similar. Remember: one video, one link.

Part two: physical test.
The test will be held online on Google Meet on Friday 17th of March, 13–15 (Swedish time). You'll get a link in a returning e-mail when you send in your application. Physical test preparations:

 • Make sure you are prepared by eating and sleeping well.
 • Do your individual warm-up before we start to make your body ready for the physical test. The audition test will include warm-up exercises, but do what your body needs to prevent injuries.
 • Make sure your internet connection is good and stable.
 • If you know other people applying to the dance course, you can choose to do the physical test together in the same room. Make sure to have one computer each so that we see you equally well.

Part three: group interview.
A selection from the application videos and physical tests will be made prior to the group interviews. You will receive an e-mail latest Friday 30th of March if you made it through to the group interview or not. The group interviews will be held on Tuesday 4th of April, 09–16 (Swedish time), 45 minutes per group. If you get selected for the group interviews you will also get a link and a time for your specific interview in the e-mail.

 

Questions

Send your questions about the course and auditions to: danceaudition@asafolkhogskola.se.  


One Style 


One Style är en ettårig, framåtblickande kurs för dig som vill ta din dans till en högre nivå, samt få en värdefull erfarenhet och ny kunskap i en av stilarna: locking, popping, breaking, hiphop and house.

Denna kurs ger dig chansen att studera med en dynamisk och skicklig dansgrupp, att experimentera och utforska genom freestyling. Du får stora möjligheter att utveckla din dansidentitet genom att arbeta i små grupper och studera olika ämnen som historia, dansteknik och kultur.
Du kommer att ha tre klasser i veckan med din mentor och två sessions i veckan med din grupp. Dessutom kommer det att finnas eftermiddagskurser i olika ämnen. Kursen äger rum på Åsa folkhögskola i Sköldinge.

 

Om Åsa folkhögskola 

Åsa folkhögskola ligger en timme från Stockholm i ett samhälle som heter Sköldinge. Här erbjuds olika utbildningar, såsom dans, musik och gymnasiestudier. Skolan har ett internatboende, vilket innebär att du bor på skolan och deltar i internatverksamheten. Skolkafeterian erbjuder frukost, lunch och middag måndag till fredag. Huvudspråket på skolan är svenska, men danskurserna ges på engelska.

 

Lärare

Hiphop – Nils Therén
House – Joel "Jo-L" Gläfke, Arūnas Mozūraitis
Locking – Alexander "A-train" Dam
Popping – Stockos Pacquit Matthieu
Breaking – Mike Camara
Marketing & Event Supervisor – Clara Bajado

 

Viktigt att känna till

 • Du måste vara 18 år eller äldre och ha några års erfarenhet inom den stil du ansöker för. Utbildningen kan vara mycket krävande både fysiskt och mentalt, varför du behöver vara fri från skador och vid god hälsa.
 • För internationella studenter som behöver ett VISA för att resa och bo i Sverige: om du blir antagen, ansök om uppehållstillstånd för studier HÄR. Obs! Ansök om uppehållstillstånd SÅ FORT SOM MÖJLIGT när du får ditt antagningsbesked i mitten av april. VISA-processen kan ta tid och Åsa folkhögskola tar inte emot studenter som kommer senare än två veckor.
 • För internationella studenter som behöver medicinsk (fysisk eller mental) vård i Sverige: om du blir antagen, undersök innan du kommer till Åsa folkhögskola försäkringssystemet i ditt hemland och hur du kan få ekonomiskt stöd för sjukvård i Sverige.
 • One Style-kursen är kostnadsfri. Men varje elev måste betala en månadsavgift som inkluderar hyra för internatboendet och serverad mat (frukost, lunch och middag) måndag–fredag, med undantag för helgdagar och lov. Månadsavgiften varierar mellan 5 800 SEK och 8 000 SEK, beroende på om du delar sovrum eller inte. Obs! Avgiften debiteras från och med första veckan, även om du skulle vara upp till två veckor sen till kursstart.
 • Åsa folkhögskola har en strikt policy mot droger. Det är förbjudet att använda droger och drogliknande ämnen. Vid skälig misstanke om droganvändning, kommer urinprov att avkrävas. Om provet är positivt, eller om du vägrar att ta det, kommer du omedelbart att behöva lämna skolan och får inte komma tillbaka under pågående läsår.
 • Åsa folkhögskola välkomnar besökare som vill se skolans lokaler och få lektioner av våra lärare. Årligen i maj, arrangerar dansdeltagarna ett event kallat Back to the Woods. 2023 arrangerades det den 12–14 maj. Veckan före är det Öppet hus-vecka. Den är till för dig som blivit antagen. Eftersom audition sker online, uppmanar vi dig som har möjligheten att komma och hälsa på oss i skolan!
   

Kursens längd

1 år (14 augusti–7 juni).

 

Audition-datum

Sista ansökningsdag har nu passerat!
OBS! Om du har ett svenskt personnummer, ansök HÄR genom Schoolsoft. Saknar du svenskt personnummer, ansök HÄR.
Online audition: fystest fredag 17 mars klockan 13–15 (svensk tid); gruppintervjuer tisdag 4 april klockan 09–16 (svensk time).

 

Online audition – så ansöker du

För att göra audition tillgänglig för internationella studenter kommer auditions till danskurserna att ske online. Audition är uppdelad i tre delar:
 

Del ett: videolänk.
Skicka ansökan med en videolänk, en sammanslagen video, senast söndag 12 mars klockan 23.59 (svensk tid). Videon bör innehålla:

 • Introduktionsvideo. Presentera dig själv och varför du söker till One Style-kursen (max fem minuter).
 • En träningsvideo, max två minuter.
 • En video från ett event, en cypher eller ett battle. Max två minuter.

Ladda upp din video till youtube, vimeo eller liknande och bifoga länken i din ansökan. Glöm inte att fylla i lösenordet om det behövs. Skicka inte din video via Wetransfer, Google Drive eller liknande. Kom ihåg: en video, en länk.

Del två: fystest.
Fysiskt test kommer att hållas online på Google Meet fredag 17 mars klockan 13–15 (svensk tid). Länk kommer i vändande mejl när du skickar in din ansökan. Förberedelser:

 • Se till att du är förberedd genom att äta och sova.
 • Gör din individuella uppvärmning innan vi börjar göra din kropp redo för det fysiska testet. Auditiontestet innehåller uppvärmningsövningar, men gör vad din kropp behöver för att förhindra skador.
 • Se till att din internetuppkoppling är bra och stabil.
 • Om du känner andra som söker till danskursen kan ni välja att göra fystestet i samma rum. Men se då till att ha varsin dator så att vi ser er lika bra.

Del tre: gruppintervju.
Ett urval från ansökningsfilmerna och fystestet kommer att göras före gruppintervjuerna. Du kommer att få ett mejl senast fredag 30 mars om du tagit dig vidare till gruppintervjun eller inte. Intervjuerna kommer att hållas tisdag 4 april klockan 09–16 (svensk tid), 45 minuter per grupp. Om du blir utvald till gruppintervjuerna får du även en länk och en tid för din specifika intervju i mejlet.

 

Frågor

Skicka dina frågor om kursen och audition till: danceaudition@asafolkhogskola.se.