X
GO

Välkommen!

Skolans växel har telefonnummer 0157–695 00 och är öppen måndag–fredag klockan 08–16.

Hittar du nedan inte den personal du söker, kontakta vår reception på telefonnumret ovan.

SKOLLEDNING & ADMINISTRATION

Daniel Berton
Rektor
070–269 23 00

Skicka e-post

Lena Rosén Schlaug
Biträdande rektor
0157-695 02

Skicka e-post

Williams Pereira
Administrativ chef och kursutvecklare
070-609 98 86

Skicka e-post

Katrin Salomonsson
Kursadministratör
0157-695 27

Skicka e-post

Linn Benediktson
Administratör och kvalitetsutvecklare
0157-695 08

Skicka e-post

Henrik Wising
Kommunikatör
070–651 05 61

Skicka e-post

Elin Wennergren
Ekonomihandläggare
076-310 15 61

Skicka e-post

RECEPTION

Monica Andersson Seger
0157-695 00

Skicka e-post

STÄD

Siriporn Jaripram
0157-695 00

Skicka e-post

Carina Hellman
0157–695 00

Skicka e-post

Theres Karlsson
0157-695 00

Skicka e-post

Filippa Stjärnborg
0157-695 00

Skicka e-post

KÖK

Martin Eriksson
Kökschef
0157-695 06

Skicka e-post

Cissi Johansson
0157-695 06

Skicka e-post

Theres Karlsson
0157-695 06

Skicka e-post

Robin Persson
0157-695 06

Skicka e-post

Patrik Andersson
0157-695 06

Skicka e-post

VAKTMÄSTERI

Håkan Brunosson
0157–695 00

Skicka e-post

Christer Svensson
0157-695 07

Skicka e-post

PROFILKURSER DANS/MUSIK

Annelie Strindberg
Kurssamordnare musik
0157-695 00

Skicka e-post

David Ehrlin
0157-695 00

Skicka e-post

Anders Persson
0157-695 00

Skicka e-post

Gustaf Lagerwall
0157-695 00

Skicka e-post

Johan Löfcrantz Ramsay
Vikarie för Maria Olsson
0157-695 00

Skicka e-post

Afra Hosseini
Kurssamordnare dans
0157–695 00

Skicka e-post

Alexander Dam
Kurssamordnare dans
0157–695 00

Skicka e-post

Arunas Mozūraitis
0157–695 00

Skicka e-post

Jörgen Vedeler
0157–695 00

Skicka e-post

PROFILKURSER DISTANS

Christer Svensson
Kurssamordnare massageterapeutkurs
0157–695 00

Skicka e-post

Ann-Sofie Blom
Kurssamordnare NPF i teori och praktik
0157-695 00

Skicka e-post

Axel Hellby
Kurssamordnare Skriva bok - från ax till limpa
0157-695 00

Skicka e-post

ALLMÄN KURS SVENSKA SOM ANDRASPRÅK

Anita Eriksson
0157-695 00

Skicka e-post

Catarina Salomonsson
Pedagogisk resurs
0157-695 00

Skicka e-post

ALLMÄN KURS OCH SMF

Susanne Holmgren
Kurssamordnare
0157-695 32

Skicka e-post

Morgan Hammarlund
0157-695 00

Skicka e-post

Charlotte Kvarnhem
0157-695 00

Skicka e-post

Hubert Hanson
0157-695 00

Skicka e-post

Marcus Enqvist
0157-695 00

Skicka e-post

Annina Äikäs
0157-695 00

Skicka e-post

Linus Larsson
0157-695 00

Skicka e-post

Tamara Yaromenak Karlsson
0157–695 00

Skicka e-post

Jon Karlsson
Pedagogisk resurs
0157-695 00

Skicka e-post

VÅRDBITRÄDESKURS

Åsa Munther
Kurssamordnare
0157-695 00

Skicka e-post

STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE

Susanne Holmgren
0157-695 32

Skicka e-post

INTERNAT

Jon Karlsson
Internatansvarig
0157-695 00

Skicka e-post

KURATOR

Marie Stolperud
Kurator
0157–695 38

Skicka e-post