X
GO

 

Skriva bok – från ax till limpa


En distanskurs på 50 procent med två (max 3) närträffar på Åsa folkhögskola (möjlighet att följa med på distans erbjuds).

 

Med denna kurs får du chansen att ägna ett helt år åt ditt skrivande.

Du kan ha en färdig idé och redan ha påbörjat skrivandet, eller så vet du bara att du vill utveckla ditt skrivande. Tillsammans diskuterar vi text, din egen och andras, för att utveckla skrivandet. Du kan ägna dig åt poesi eller prosa, skriva skönlitterärt eller journalistiskt. Olika sorters text berikar, liksom olika människor inspirerar och utmanar varandra. Åsa folkhögskolas skrivarkurs guidar dig från första kapitlet och hela vägen fram till en färdig bok, genom idéstadium och putsandet av den egna stilen, förbi tematik och konstruktion, mot bearbetning, korrektur och utformandet av en fysisk eller digital slutprodukt.

 

Kursens mål

Ditt tänkta slutmål är en färdig bok. Vad det innebär är upp till dig och du kommer att få möjlighet att välja inriktning på ditt projekt. En bok kan vara en roman, novellsamling, diktsamling, essä- eller reportagebok, och den kan vara 100 sidor eller 700 (vanligast är att man skriver prosa av något slag men andra genrer är välkomna). Kanske vill du skicka till stora förlag, kanske vill du publicera själv. Du kan välja att trycka eller göra e-bok. Kostnader för egenpublicering står du själv för men kursen står vid din sida för att stötta och guida. Om du i slutet av andra terminen känner att din bok inte är riktigt redo för publicering, kommer du ändå att ha utvecklat ett manus och skrivit – skapat! – en längre text. Detta är också ett gott slutmål.

 

Målet med kursen är att du ska kunna: 

  • genomföra ett skrivprojekt, med hjälp av individuell handledning och eget skrivande, från ax till limpa
  • läsa, diskutera och förstå text, enskilt, i grupp, i text och muntligt
  • utvecklas som skrivande människa vad gäller stil, språk, gestaltning, disposition och andra aspekter av texten
  • möta olika textgenrer och låta skrivandet korsbefruktas genom läsande, genom de andra deltagarnas texter och i möten med gästlärare och föreläsare
  • få en förståelse för böckernas värld bortom pärmarna, lära dig om förlag och tryckeri, om distribution, kommunikation och marknadsföring
  • själv styra val av slutmål: egenpublicering eller förlag, tryckt och/eller digital bok.

Så här säger ett par av deltagarna i kursen 2022:
"Kursen har varit mycket givande. Förutom att det varit ett trevligt gäng som letts av Axel Hellby, så har diskussioner och kursupplägg bidragit till att jag fyllt på min kunskapsbank inom skrivandet. Rekommenderas!" – Anette
"Det har varit lätt att få skrivargemenskap på kursen trots att vi bara träffas en helg per termin. Vi hade kommit olika långt med våra projekt när vi började, men kursen har ändå gett mycket näring till det egna skrivandet." – Jesper

 


Snabbfakta

Kurstyp: Distans.
Kurslängd: 2 terminer, 38 veckor.
Studietakt: Halvfart (50%). 
Kurstid: 8 januari–17 december 2024. 
VT 24 8 januari–7 juni = 20 veckor.
HT 24 14 augusti–17 december = 18 veckor.
Obs! Kursen startar endast vid tillräckligt antal sökande.
Ansökningsperiod: 25 september 2023–27 november 2023.
CSN: Kursen är studiemedelsberättigad (A2).
Förkunskapskrav: God studievana, goda kunskaper i svenska och engelska, samt tillgång till dator med internetuppkoppling.
Kostnad: Litteratur, cirka 300 kronor, som du bekostar och köper in själv (eller lånar på bibliotek). Kostnader för kost och logi tillkommer vid närträffar. Kostnader för egenpublicering är frivilliga och varierar stort beroende på önskemål.
Kursnivå: Gymnasial.
Kurssamordnare: Axel Hellby.
Lärare på kursen: Axel Hellby.


Syfte

Att skriva och uttrycka sig är ett spännande sätt att utforska världen, utveckla sig själv och uppleva genuin skaparglädje. För många som skriver är det såväl terapeutiskt som lustfyllt, och när vi gör det tillsammans hittar vi både fokus och struktur i vad som annars kan vara svårt att lyckas med. Kort sagt: kursens syfte är att ge deltagarna redskap, tid och sammanhang för att skriva. Och skrivande har många fördelar, på både personliga och yrkesmässiga plan.

 

Kursupplägg

Varje vecka kommer klassen att träffas digitalt för att arbeta med kortare uppgifter tillsammans, för att läsa, skriva och diskutera. Läraren gör kortare genomgångar och sedan arbetar gruppen i seminarieform, ibland i smågrupper, ibland i helklass (15–19 personer). 
Det digitala arbetet sker i skolans Google Classroom-plattform.
Gästlärare och gästföreläsare kommer att medverka vissa veckor för att ge inspiration och ta upp särskilda moment. Gästerna medverkar digitalt men också på plats vid närträff. Gästerna är etablerade författare och branschfolk.

 

Förkunskapskrav 

Kursen är gymnasial. Om du har ofullständig gymnasiebehörighet men ändå önskar gå kursen ber vi dig kontakta Axel Hellby för en möjlig bedömning av kunskapsnivå.
Eftersom kursen är på distans och bygger på deltagande i digitala träffar behöver du tillgång till dator med fungerande ljud/mikrofon och bild/webbkamera. Gemensamt skrivarbete/uppgifter görs i skolans plattform som är Google-baserad. I det egna skrivprojektet kan man dock använda Word/Pages om man vill.
Skriva bok – från ax till limpa är en folkhögskolekurs och vi kommer att genomföra många textsamtal. Du behöver delta, med kameran påslagen, i digitala lektioner och prata om ditt eget och andras skrivande på ett konstruktivt, schysst vis.

 

Antgningskriterier

Urval till kursen sker baserat på personligt brev och arbetsprov, se nedan. Undantag från antagningskriterier kan göras vid personlig omprövning/bedömning. 

 

Ansökan

Ansökan görs här, via ett webbformulär i folkhögskolornas gemensamma plattform Schoolsoft. Där registrerar du ett konto som kan användas för att söka fler utbildningar hos oss eller på andra folkhögskolor. På ”Mina sidor” i Schoolsoft kan du sedan följa vad som händer med din ansökan. Om du behöver komplettera eller ändra i en digital ansökan, kan du logga in med dina inloggningsuppgifter på ”Mina sidor” i Schoolsoft. 
Innan du fyller i din ansökan ber vi att du färdigställer ett personligt brev och arbetsprov, så att du enkelt kan ladda upp dessa.

  • Ditt personliga brev består av 200–300 ord där du berättar vem du är och vad du har för tankar om skrivande. Berätta också om du kommer med en färdig idé till ditt projekt eller inte (detta påverkar inte chansen att bli antagen utan är ett stöd i lärarens kursplanering).
  • Arbetsprovet består av en prosatext, 300–500 ord lång. Detta gäller även om du önskar skriva poesi. Du kan skriva fritt, en novell, ett kåseri, första sidan i en roman eller vad du vill. Att skicka in en ofullständig ansökan eller frångå instruktionerna minskar din chans att bli antagen.

 

Snabbfakta

Kursledare och ansvarig för de flesta lektioner samt texthandledning är Axel Hellby. Han är lärare, författare och chefredaktör på kulturtidskriften Trakten. Han har översatt poesi, essä och teater och arbetar som frilans med text på många vis, bland annat med lektörsuppdrag. Han har gett ut en litteraturhistoria för gymnasiet och en barnbok. Under 2022 utkom han med två romaner, en bok om poesi och ett novellhäfte.

 

Max antal deltagare per kursomgång

19  

 

Ev materialkostnad

För träffar på Åsa betalar du som deltagare en internatkostnad. Mer information om det kommer i december.
Deltagare förväntas läsa vissa böcker, uppskattad kostnad 300 kronor per termin. Alternativt kan du förstås låna på bibliotek eller köpa begagnat.
Kostnader för egenpublicering är frivilliga och varierar stort beroende på önskemål. Att tillverka en e-bok kan göras helt gratis. En bok som produceras som PoD (Print-on-Demand) i 20 exemplar, och där du själv gör allt arbete med sättning, kostar cirka 2 500 kronor. För den som vill ha ett fullserviceavtal med ett förlag kan en färdig, tryckt upplaga hamna på 50 000 kronor och uppåt. Att skicka sitt manus till traditionella förlag kostar i dag inte ens porto. Vi kommer att vägleda och hjälpa till att hitta det som är rätt för var och en. Men det finns självklart inga krav på att man köper tjänster från tryckerier och förlag.