ANSÖKAN TILL ETTÅRIG GRUNDUTBILDNING TILL KONTAKTTOLK,  START HT -18

 

 OBS! SISTA ANSÖKNINGSDAG 15 APRIL 2018

 

Vi tar enbart emot ansökningar via denna sida och behandlar endast ansökningar som är kompletta, dvs. där relevanta dokument bifogats ansökan för att styrka behörighet.  För att betraktas som behörig måste din utbildningsbakgrund motsvara 3-årig gymnasieutbildning, Svenska 2/Svenska B eller Svenska som andraspråk 2/Svenska som andraspråk B,  och du måste ha mycket goda kunskaper i svenska och tolkspråket (både skriftligt och muntligt).

 

Innan du påbörjar din ansökan:

Se till att du har alla dokument som styrker din behörighet tillgängliga, och att de är på svenska eller engelska. I slutet av ansökan bifogar du dem.