ANSÖKNINGSSIDA TILL DISTANSKURSER

 

Vi tar enbart emot ansökningar via denna sida och behandlar endast ansökningar som är kompletta, dvs. där personbevis, och i det fall det krävs betygskopior, bifogats ansökan.

Tips: Se till att du har ditt personbevis och eventuella betygskopior tillgängliga, du måste bifoga dem längst ner här på ansökningssidan, i annat fall kan du inte skicka in din ansökan. Har du inget personbevis kan du beställa ett från Skatteverket - länk!

ANSÖKAN

Behandling av uppgifter

Grunduppgifter

Val av kurs

Utbildningsbakgrund

Motivering

Förkunskapskrav

Bilagor / Attachments