X
GO

Vårdbiträdeskurs – inriktning äldreomsorg


Kursen vänder sig till dig som har annat modersmål än svenska och vill utbilda dig för arbete som vårdbiträde inom exempelvis äldreomsorgen.

 

Läs och ladda ner vår broschyr

 

Syfte och mål 

Vårdbiträdeskursen är en yrkesinriktad kurs på gymnasial nivå. Dess syfte och övergripande mål är att ge deltagarna mer omfattande kunskaper och färdigheter för arbete inom vård- och omsorgsområdet. 

Kursen ger dig färdighet och förmåga att utföra arbetsuppgifter på ett yrkesmässigt och professionellt sätt. 
Vidare ger den kunskap och förståelse 
för grundläggande aspekter inom människobemötande, samt för hur man kan utföra sina arbetsuppgifter inom vård och omsorg på ett etiskt, estetiskt, hygieniskt, ergonomiskt, hälsofrämjande, rehabiliterande och habiliterande sätt.
 


Kort om kursen

Kurssamordnare: Åsa Munther
Kurstyp: Yrkesutbildning på gymnasial nivå.
Studietakt: 100%. I kursen ingår ca 30% praktik inom äldreomsorgen.
Kurslängd: 2 terminer (1 år).
Kurstid: 15 augusti–16 december, lov v 44 2022. Vårtermin: 9 januari–9 juni, lov v 8 och v 15 2023.
Obs! Kursen startar endast vid tillräckligt antal sökande och förutsätter stöd om medel.
Sista ansökningsdatum: ansökningsmöjligheten är passerad.
Antagningsvillkor: Goda kunskaper i svenska motsvarande minst SFI D-nivå, grundskolebehörighet (eller motsvarande), intresse för arbete inom vård och omsorg. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. 
Studiestödsnivå (CSN): Gymnasial nivå (A1).
Internat: Du kan i mån av plats bo på skolans internat. Läs mer om internatet här.
Kostnad: Litteratur cirka 600 kronor/termin samt 1 200 kronor/termin i externatavgift.


 

Att arbeta som vårdbiträde 

Ett vårdbiträde arbetar inom vård och omsorg. Arbetsuppgifterna varierar men innebär bland annat att du hjälper brukaren med personlig hygien, skötsel av hemmet, vardagliga sysslor samt stöttar ordinarie personal. Vanliga arbetsplatser är inom hemtjänsten eller på ett äldreboende. 
För att kunna arbeta som vårdbiträde behöver man vara uppmärksam och ha lätt för att kommunicera och samarbeta med andra. Det kan vara en merit att kunna prata flera språk än svenska för att lättare kunna kommunicera med brukare som har andra modersmål.

 

Kursinnehåll 

Kursen kommer att ge dig yrkes- och språkkunskaper som gör det möjligt att arbeta som vårdbiträde.  

 

Du kommer att läsa 

  • Vårdkunskap (kroppens funktioner, vanliga sjukdomar, hälsa och friskvård, livskvalitet, åldrande, etik och bemötande, funktionsnedsättningar, kost och måltid, munvård, hygien, förflyttnings- och lyftteknik, vårdens organisation)

  • Samhällsorientering – kultur, sociala frågor och vård/omsorg i det svenska samhället

  • Yrkessvenska, där du kommer att träna på att skriva och tala svenska med fokus på ord man behöver i vårdarbete

  • Sekretess och tystnadsplikt.

     

Praktik  

Under din studietid kommer du att ha praktik inom äldreomsorgen cirka 30% av tiden. Under praktiken följer du praktikplatsens arbetstider. Mer detaljerad information om det kommer senare. 
Att ha praktik under hela studietiden kommer att medföra att du kan förankra dina teoretiska kunskaper rent praktiskt samtidigt som du får möjlighet att knyta värdefulla kontakter för ditt framtida yrkesutövande. 

 

Förkunskaper och antagningskrav

Goda kunskaper i svenska motsvarande minst SFI D-nivå, intresse för arbete inom vård och omsorg. Du bör ha klarat av grundskolan. Du är en person som trivs med att arbeta med andra människor, såväl kollegor som brukare. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. 
Google Classroom kommer att användas som kommunikations- och lärplattform, och alla antagna deltagare får ett skolkonto i G Suite for Education. Grundläggande datorkunskaper och tillgång till dator är därför önskvärt.

 

Ansökan

Ansök till kursen via denna länk. Ansökningsmöjligheten är passerad. 
Bifoga även personligt brev där du berättar varför du vill gå kursen, personbevis/LMA-kort och ditt senaste betyg (till exempel grundskolebetyg eller motsvarande). Efter sista ansökningsdag kallar vi till intervju och presentation av skolan och kursen. Vi ringer också på referenser.

Kostnader: Kostnader för läromedel är cirka 600 kronor/termin. Du som inte bor på skolans internat får också betala en avgift på 1 200 kronor/termin, i den avgiften ingår bland annat förmiddagsfika, städning, lån av Chromebook och kopiering. 

 

CSN

Kursen är CSN-berättigad. Har du studerat tidigare med studiestöd kan det vara bra att undersöka hur många studieveckor du har kvar. För mer information se www.csn.se


Intyg

Vid godkänd avslutad kurs får du som studerat på Åsa folkhögskola ett kursintyg.

 

Vill du du veta mer? 

Har du frågor eller funderingar som rör kursen? Kontakta kurssamordnare Åsa Munther via mejl eller tel 0157–695 00.