Grundkurs i Svampkunskap - distans halvfart (50%) eller kvartsfart (25%)


Det här är kursen för dig som vill ta din svampkunskap till högre nivåer - oavsett din nuvarande nivå - genom att gå en folkhögskolekurs på distans.


Kursens syfte och mål

Kursens syfte och övergripande mål är att deltagarna ska bibringas grundläggande kunskaper och färdigheter inom svampkunskap och mykologi.

 

Kunskap och förståelse:

  • för svampars roll och betydelse inom ekologi, biologi, naturvård, skogs- och lantbruk, matlagning, kultur och religion.

  • för mykologi som kunskapsområde och vetenskap.

 

Färdighet och förmåga:

  • att i praktik och teori kunna använda förvärvade färdigheter inom svampkunskap och mykologi.


Snabbfakta

 

Kurstyp: Distans
Kurslängd: 1 alternativt 2 terminer
Studietakt: halvfart (50%) alternativt kvartsfart (25%)
Kurstid: halvfart: 31 aug - 18 dec 2020  kvartsfart: 31 aug - 18 dec 2020, 18 jan - 7 maj 2021
Sista ansökningsdag: 16 aug 2020
Förkunskapskrav: god studievana, goda kunskaper i svenska samt tillgång till dator med internetuppkoppling.
Kostnad: Litteratur 300 kr.
Kursnivå: Gymnasienivå
Kurssamordnare: Anna Fridell Talvitie
Lärare på kursen: Aleks Tudzarovski och Patrick Björck. 

 

Ansökan hittar du HÄR!


Utförlig information

 

Pedagogik

Undervisningen är upplagd i lektionspass inom varje delområde där varje enskilt moment börjar med gemensam genomgång av innehållet och vad som är kärninnehåll. Förutom förinspelade videoklipp förekommer text- och bildbaserat virtuellt studiematerial som kompletterar litteraturen, Svampar, En fälthandbok (Ryman/Holmåsen). Studierna genomförs dels individuellt och dels i form av gruppstudier i projektform där redovisning sker i slutet av varje delkurs.

 

Språk

Kursen hålls på svenska, dock kan det förekomma studiematerial på engelska.

 

Genomförande

Studierna bedrivs under sexton veckor på distans och med halvfart. Man bör som kursdeltagare se till att avsätta motsvarande tid för litteraturstudier, uppgifter och digitala träffar i studiegrupper. Studieformen gör att kursdeltagarna till största delen kan lägga upp studierna utifrån sin personliga situation vad gäller till exempel tid, arbete och familj.

 

Intyg

Kursintyg erhålls efter avslutad utbildning där det framkommer vilka kunskaper, färdigheter och kompetenser som deltagaren förvärvat under kursen.

 

Studietakt

Halvfart (50%), vilket motsvarar i genomsnitt 20 timmar per vecka, eller kvartsfart (25%), vilket motsvarar i genomsnitt 10 timmar per vecka.

 

 

Kursinnehåll

1  Introduktion till kursen
I denna delkurs ska du få kunskap om de olika verktyg vi kommer att använda under kursen och om hur studierna kommer att genomföras. Vi utgår från Google Classroom som miljö, via ett eget deltagarkonto.

2 Introduktion till svampkunskap och mykologi
I denna delkurs ska du få en övergripande bild av vad som ingår i ämnesområdet.

3  Mykologins ställning och historia
I denna delkurs får vi en överblick över hur vetenskapen har utvecklats - och var vi står idag.

4  Vad är en svamp?
I denna delkurs ska du få en bild av vad en svamp faktiskt är och av svampars betydelse för allt liv på jorden.

5  Bestämning av svamp; övergripande
I denna delkurs ges en överblick över hur man bestämmer svamp med olika verktyg.

6  Bestämning av svamp; makromorfologi
I denna delkurs ska du få en förståelse för hur svampar kan bestämmas utifrån utseende, lukt, smak, ekologi och substrat (vad svampen växer på).


7 Bestämning av svamp; mikroskopi och DNA
I denna delkurs ska du få en övergripande bild av hur svampar bestäms via mikroskopiska karaktärer och DNA-analys.

8 Svampars roll i ekosystemet och i naturvården
I denna delkurs ska du få en övergripande bild av svampars roll i naturen som symbionter, parasiter och nedbrytare.

9  Svampars roll i kulturen och i köket
I denna delkurs ska du få en övergripande bild av svampens roll för människan som mat, färgkälla och drog eller medicin. Många av våra livsmedel är beroende av t.ex. jästsvampar, antibiotika är substanser som olika mögelsvampar producerar, och så vidare.

10  Svamp som mat
I denna delkurs ges en förståelse för svampars betydelse i köket, både som matsvamp och som krydda.

11  Matsvamp eller ätlig svamp?
I denna delkurs ska du få förståelse för skillnaderna mellan vad som är ätligt och vad som faktiskt är meningsfullt att äta - och varför det är så.

12  Svamp som gift och drog
I denna delkurs ska du få en övergripande bild av och förståelse för svamptoxikologi. Vi undersöker också betydelsen av olika svampgifter inom t.ex. medicin.

13  Svamp som rekreation och nöje
I denna delkurs diskuterar vi svamp som fritidssysselsättning. Både i form av svampplockning och som hobby, men också möjliga konflikter mellan olika intressenter.

14  Svamp för dig - kursavslutning
I denna delkurs undersöker vi vad svamp betyder för olika människor. Samma intresse kan ha helt olika inriktning, mål och betydelse för olika individer.
 
Kunskapsredovisning

Redovisning av inhämtade kunskaper sker dels genom enskilda redovisningar och dels genom gruppredovisningar. Redovisning sker dels i skriftlig form men också i form av filmer, bild- och ljudklipp. Hemstudier genomgås muntligt i grupp. I kursen ingår både teoretiska och praktiska prov samt instuderingsfrågor och enskilda uppgifter -samt projektarbeten i grupp- som lämnas in för respons från lärarna. Inom vissa kursmoment har vi också diskussioner i storgrupp.

 

Studerandeinflytande

På Åsa folkhögskola är det viktigt att den studerande själv har och tar ansvaret för sitt lärande. Gruppen är den viktiga arbetsformen. Man lär inte bara av den pedagogiska personalen utan också av och med sina kursdeltagare. Detta ger stor möjlighet att påverka form och innehåll.

 

Lärare och kurssamordnare

 

Lärare:

Aleks Tudzarovski är amatörmykolog och administratör för nordens största facebookgrupp med svampinriktning, Svamp-klapp. Aleks har sedan flera år både plockat matsvamp, svamp ur ett vetenskapligt perspektiv. Aleks och Patrick driver tillsammans “Svamp för alla” som erbjuder svampkurser för såväl nybörjare som mer avancerade svampplockare.

 

Patrick Björck är amatörmykolog och grundare av nordens största facebookgrupp med svampinriktning, Svamp-klapp. Patrick är en van matsvampsplockare med erfarenhet sedan barnsben av nordisk funga.  Patrick driver tillsammans med Aleks “Svamp för alla” som erbjuder svampkurser för såväl nybörjare som mer avancerade svampplockare.

 

Anna Fridell Talvitie är kurssamordnare.

 

Förutom ovanstående lärare medverkar bland andra Rut Folke, tidigare ordförande för Svampkonsulenternas Riksförbund och Mikael Jeppson, mykolog och redaktör för Svensk Mykologisk Tidskrift.

 

 

Kursperiod och längd
Halvfart: 31 aug - 18 dec 2020, 16 v.
Kvartsfart: 31 aug - 18 dec 2020, 18 jan - 7 maj 2021 32 v.

 

Studieform
Google Classroom kommer att användas som kommunikationsplattform vid distansstudierna och alla antagna deltagare får ett skolkonto i G Suite for Education.
Att studera på distans innebär att:
  • du har frihet i studierna vad gäller tid och rum
  • du ingår i en studiegrupp tillsammans med andra som studerar på samma sätt
  • du studerar hemifrån och kommunicerar med dina studiekamrater och dina lärare via dator (eller motsvarande)
  • du måste ha tillgång till dator och internetuppkoppling
Kursen är en ren distanskurs utan närträffar för att tillgängliggöra folkbildning för det stora flertalet.

 

Antagningsprocessen
Antagningsprocessen bygger på diskussioner mellan kurssamordnare och kursledare kring de kompletta ansökningar som inkommit i rätt tid. Vi söker efter ambition och stort intresse för svamp och svampkunskap. Antagningar kommer att ske löpande under ansökningstiden.

 

Kostnader
Kostnader för läromedel: ca 300 kr.
Litteratur: “Svampar - En fälthandbok”, Sven-Gunnar Ryman och Ingmar Holmåsen, Stenströms bokförlag 1992, ISBN 9789186448318

 

Förkunskaper
  • God studievana
  • Goda kunskaper i svenska
  • Tillgång till dator med internetuppkoppling.
 
Ansökan
Ansökan görs digitalt här, sista ansökningsdag: 16 augusti 2020.
 
För att vi ska behandla din ansökan måste den vara komplett med personbevis och motivering till att få en plats på kursen. Har du inget personbevis kan du beställa ett från Skatteverket - länk!
 
Kontakt

För frågor om kursen, kontakta kurssamordnare Anna Fridell Talvitie  e-post.