X
GO

Grundkurs i Svampkunskap - distans halvfart (50%) 


Det här är kursen för dig som vill ta din svampkunskap till högre nivåer - oavsett din nuvarande nivå - genom att gå en folkhögskolekurs på distans.Kursens syfte och mål

Kursens syfte och övergripande mål är att deltagarna ska bibringas grundläggande kunskaper och färdigheter inom svampkunskap och mykologi.

 

Kunskap och förståelse:

 • för svampars roll och betydelse inom ekologi, biologi, naturvård, skogs- och lantbruk, matlagning, kultur och religion.

 • för mykologi som kunskapsområde och vetenskap.

 

Färdighet och förmåga:

 • att i praktik och teori kunna använda förvärvade färdigheter inom svampkunskap och mykologi.

 


Snabbfakta

 

Kurstyp: Distans

Kurslängd: 1 termin, 15 veckor

Studietakt: halvfart (50%) 

Kurstid: 20 sept - 31 dec 2021 

Sista ansökningsdag: 5 sept 2021

CSN: Kursen är studiemedelsberättigad.

Förkunskapskrav: god studievana, goda kunskaper i svenska samt tillgång till dator med internetuppkoppling.

Kostnad: Litteratur, ca 300 kr som deltagaren bekostar och köper in själv

Kursnivå: Gymnasienivå

Kurssamordnare: Anna Fridell Talvitie

Lärare på kursen: Aleks Tudzarovski och Patrick Björck. 

 

Ansökan hittar du HÄR!

 


Utförlig information

 

Pedagogik

Undervisningen är upplagd i lektionspass inom varje delområde där varje enskilt moment börjar med genomgång av innehållet och vad som är kärninnehåll i momentet. Studiematerialet består av text- och bildbaserat virtuellt studiematerial som kompletterar litteraturen, Svampar, En fälthandbok (Ryman/Holmåsen). Studierna genomförs  individuellt och i projektform där redovisning sker i slutet av varje delkurs, antingen i form av individuella inlämningsuppgifter eller i form av kunskapstest.

 

Språk

Kursen hålls på svenska, dock kan det förekomma studiematerial eller delar av moment på engelska.

 

Genomförande

Studierna bedrivs under femton veckor på distans och med halvfart. Man bör som kursdeltagare se till att avsätta motsvarande tid för litteraturstudier, uppgifter och digitala träffar i studiegrupper. Vi rekommenderar starkt att deltagarna använder de möjligheter som finns i kommunikationsplattformen, t.ex. Meet, och bildar egna studiegrupper.Studieformen gör att kursdeltagarna till största delen kan lägga upp studierna utifrån sin personliga situation vad gäller till exempel tid, arbete och familj. Räkna dock med att studierna tar tid.

 
Intyg

Kursintyg erhålls efter avslutad utbildning där det framkommer vilka kunskaper, färdigheter och kompetenser som deltagaren förvärvat under kursen.

 

Studietakt

Halvfart (50%), vilket motsvarar i genomsnitt 20 timmar per vecka.

 

 

Kursinnehåll

1  Introduktion till kursen

I denna delkurs ska du få kunskap om de olika verktyg vi kommer att använda under kursen och om hur studierna kommer att genomföras. Vi utgår från Google Classroom som miljö, via ett eget deltagarkonto.

 

2 Introduktion till svampkunskap och mykologi

I denna delkurs ska du få en övergripande bild av vad som ingår i ämnesområdet.

 

3  Mykologins ställning och historia

I denna delkurs får vi en överblick över hur vetenskapen har utvecklats - och var vi står idag.

 

4  Vad är en svamp?

I denna delkurs ska du få en bild av vad en svamp faktiskt är och av svamparnas betydelse för allt liv på jorden.

 

5  Bestämning av svamp; övergripande

I denna delkurs ges en överblick över hur man bestämmer svamp med olika verktyg.

 

6  Bestämning av svamp; makromorfologi

I denna delkurs ska du få en förståelse för hur svampar kan bestämmas utifrån utseende, lukt, smak, ekologi och substrat (vad svampen växer på).

 

7 Bestämning av svamp; mikroskopi och DNA

I denna delkurs ska du få en övergripande bild av hur svampar bestäms via mikroskopiska karaktärer och DNA-analys.

 

8 Svampars roll i ekosystemet och i naturvården

I denna delkurs ska du få en övergripande bild av svampars roll i naturen som symbionter, parasiter och nedbrytare.

 

9  Svampars roll i kulturen och i köket

I denna delkurs ska du få en övergripande bild av svampens roll för människan som mat, färgkälla och drog eller medicin. Många av våra livsmedel är beroende av t.ex. jästsvampar, antibiotika är substanser som olika mögelsvampar producerar, och så vidare.

 

10  Svamp som mat

I denna delkurs ges en förståelse för svampars betydelse i köket, både som matsvamp och som krydda.

 

11  Matsvamp eller ätlig svamp?

I denna delkurs ska du få förståelse för skillnaderna mellan vad som är ätligt och vad som faktiskt är meningsfullt att äta - och varför det är så.

 

12  Svamp som gift och drog

I denna delkurs ska du få en övergripande bild av och förståelse för svamptoxikologi. Vi undersöker också betydelsen av olika svampgifter inom t.ex. medicin.

 

13  Svamp som rekreation och nöje

I denna delkurs diskuterar vi svamp som fritidssysselsättning. Både i form av svampplockning och som hobby, men också möjliga konflikter mellan olika intressenter.

 

14  Svamp för dig - kursavslutning

I denna delkurs undersöker vi vad svamp betyder för olika människor. Samma intresse kan ha helt olika inriktning, mål och betydelse för olika individer.

 

Kunskapsredovisning

Redovisning av inhämtade kunskaper sker genom enskilda redovisningar och inlämningsuppgifter i olika form. 

I kursen ingår både teoretiska och praktiska prov samt instuderingsfrågor och enskilda uppgifter 

 

Studerandeinflytande

På Åsa folkhögskola är det viktigt att den studerande själv har och tar ansvaret för sitt lärande. Gruppen är den viktiga arbetsformen. Man lär inte bara av den pedagogiska personalen utan också av och med sina kursdeltagare. Detta ger stor möjlighet att påverka form och innehåll. Därför är det viktigt att man aktivt jobbar med andra kursdeltagare för att gemensamt nå målen.  

 

Lärare och kurssamordnare

 

Lärare:

Aleks Tudzarovski är mykolog och administratör för europas största facebookgrupp med svampinriktning, Svamp-klapp. Aleks har sedan flera år både plockat matsvamp, svamp ur ett vetenskapligt perspektiv. Aleks och Patrick driver tillsammans “Svamp för alla” som erbjuder svampkurser för såväl nybörjare som mer avancerade svampplockare.

 

Patrick Björck är mykolog och grundare av europas största facebookgrupp med svampinriktning, Svamp-klapp. Patrick är en van matsvampsplockare med erfarenhet sedan barnsben av nordisk funga.  Patrick driver tillsammans med Aleks “Svamp för alla” som erbjuder svampkurser för såväl nybörjare som mer avancerade svampplockare. 

 

Anna Fridell Talvitie är kurssamordnare.

 

Kursperiod och längd

Halvfart: 20 sept - 31 dec 2021, 15 veckor.

 

 

Studieform

Google Classroom kommer att användas som kommunikationsplattform vid distansstudierna och alla antagna deltagare får ett skolkonto i Google Workspace for Education.

Att studera på distans innebär att:

 • du har frihet i studierna vad gäller tid och rum

 • du ingår i en studiegrupp tillsammans med andra som studerar på samma sätt

 • du studerar hemifrån och kommunicerar med dina studiekamrater och dina lärare via dator (eller motsvarande)

 • du måste ha tillgång till dator och internetuppkoppling

 

Kursen är en ren distanskurs utan närträffar för att tillgängliggöra folkbildning för det stora flertalet.

 

Antagningsprocessen

Antagningsprocessen bygger på diskussioner mellan kurssamordnare och kursledare kring de kompletta ansökningar som inkommit i rätt tid. Vi söker efter ambition och stort intresse för svamp och svampkunskap. Antagningar kommer att ske löpande under ansökningstiden. Din motivering för att vilja gå kursen väger tungt.

Viktiga datum: sista ansökningsdag är den 5 september, vi kommer att skicka ut antagningsbesked (antagen, reserv eller ej antagen) senast den 7 september och de som har blivit antagna måste senast den 12 september lämna besked om de vill ha sin plats eller inte. Lämnar man inget besked kommer platsen att gå till annan sökande. 

 

Kostnader

Kostnader för läromedel: ca 300 kr.

Litteratur: “Svampar - En fälthandbok”, Sven-Gunnar Ryman och Ingmar Holmåsen, Stenströms bokförlag 1992, ISBN 9789186448318 som köps in av kursdeltagaren FÖRE kursstart.

 

Förkunskaper
 • God studievana

 • Goda kunskaper i svenska

 • Tillgång till dator med internetuppkoppling.

 • Datorvana och gärna erfarenhet av Google classroom

 

Ansökan

Ansökan görs digitalt här, sista ansökningsdag: 5 sept 2021.

 

För att vi ska behandla din ansökan måste den vara komplett med personbevis och motivering till att få en plats på kursen. Har du inget personbevis kan du beställa ett från Skatteverket - länk!

 

Kontakt

För frågor om kursen, kontakta kurssamordnare Anna Fridell Talvitie  e-post.