Allmänt om Åsa 

Gemensamt för alla kurser
Åsa folkhögskola är politiskt och religiöst obunden. Huvudman för skolan är Landstinget Sörmland. Folkhögskolan bygger på frivillighet och är en skola för vuxna. Man ska vara minst 18 år för att läsa på de långa kurserna.

 

Kurstider 2018-2019

Höstterminen 

2018-08-15  till 2018-12-18, höstlov v. 44

Vårterminen

2019-01-07 till 2019-06-05, sportlov vecka 8, påsklov vecka 16


Avvikande datum vårterminen: Allmän kurs 2019-01-08 till 2019-06-05

 

 

 

Maten
I skolans matsal serveras förmiddagsfika, lunch och kvällsmat varje vardag. Att äta lunch på skolan i Sköldinge kostar för externatelever 55 kronor. Externatdeltagare kan också ta med egen mat och värma i externatköket.

Drogpolicy
Bruk av narkotika och narkotikaliknande preparat är förbjudet. Upptäcks ett sådant bruk sker avvisning direkt. Åsa folkhögskola tillämpar alkoholfri arbetsvecka. Störningar i skolarbetet eller på internatet som beror på alkohol tas genast upp till diskussion i skolråd och i lärarråd. All förtäring av alkohol i skolans gemensamma lokaler är förbjuden. Rökning är bara tillåtet på särskilda platser utomhus.

Särskilda behov

Deltagare med särskilda behov har möjlighet att få hjälpmedel. Nästan alla skolans lokaler är anpassade för rörelsehindrade. Ett flertal hörslingor finns.

Kostnader
Undervisningen är kostnadsfri. Externatdeltagare betalar 960 kronor per termin i en terminsavgift. Avgiften täcker kostnaderna för förmiddagsfika, normal kopiering i skolarbetet, städning och tillsyn av lokaler för medhavd lunch.
Kostnaden för kurslitteratur och studieresor varierar mellan de olika kurserna. För allmän kurs och allmän kurs - svenska som andraspåk är kostnaden c:a 2000 kronor per läsår. För specialkurserna är kostnaden mellan 1 000 och 7 000 kronor per läsår.

Hitta hit
Skolan ligger i Sköldinge längs väg 55/57 mellan Katrineholm och Flen.
Åker du tåg stiger du av i Katrineholm eller Flen. Åk vidare med buss 780 till Sköldinge. Bussen stannar 300 meter från skolan.

Ytterligare information
Tel. 0157-695 00. Lämna ditt namn och telefonnummer om du vill att ansvarig kursledare ska kontakta dig.