X
GO

DEMOKRATIKURS LYFTS FRAM AV P4

DEMOKRATIKURS LYFTS FRAM AV P4

När elever på Åsa lär mer om demokrati går det, bokstavligt talat, som en dans.

Kursen de deltar i heter Dansa och demokrati. Den kunde inte ligga mer rätt i tiden.
Den 11 september i höst går svenska folket till val. Den heta valrörelsens slutspurt kommer också att märkas på Åsa Folkhögskola när höstterminen drar igång.

– Eftersom demokrati är en så central del av folkbildningen på Åsa Folkhögskola är det naturligt att komma hit med projektet Dansa och demokrati. De utlandsfödda kvinnorna som jag mött här är oerhört intresserade av samhällsfrågor och motiverade att rösta i det kommande valet.
Det säger kursledaren Charlotte Kvarnhem, folkbildare och lärare på skolan.

Hon har lett Länsbildningsförbundets kurs förut i olika orter i länet. Deltagarna på Åsa kommer från Allmän kurs – svenska för invandrare och Vårdbiträdeskursen.
De är alla kvinnor och utrikesfödda i exempelvis Somalia, Syrien och Eritrea. Genom kursen kan de få en ökad förståelse för demokratin, bli mer delaktiga i samhället och peppas att gå och rösta.
Vid valet 2018 utnyttjade knappt 40 procent av landets utländska medborgare sin demokratiska rätt att delta i kommun- och regionvalen.

Charlotte Kvarnhem tycker att kunskapen om demokratin och valprocessen är oerhört viktig att sprida. Ett sätt att nå fram till målgruppen är att kombinera samtalen kring demokratifrågor med – dans.
Att finna gemenskap och ha roligt tillsammans genom dansen, smittar av sig på diskussionerna.
– Dessa kvinnor gillar dans. Redan vid det andra kurstillfället kan man se hur de öppnar upp, säger Kvarnhem som även är danspedagog.

Vid det första kurstillfället på Åsa, samlades deltagarna i samtal kring begreppet demokrati, vad det står för och vilka rättigheter och skyldigheter demokratins medborgare har,.
Det andra avsnittet fokuserade på de olika val vi gör till kommun, region och riksdag. När asafhsk.se tittar förbi, är kursen framme vid avslut. Deltagarna och kursledaren är då inbegripna i en engagerad diskussion om politikens områden och vilka hjärtefrågor deltagarna själva anser är viktigast.

Bland annat får de göra en övning som syftar till att värdera olika politiska förslag. Vilka budskap upplevs som viktigare än andra?
– Ni har ett ansvar att tänka på vad som är viktigast för er när ni ska ta ställning till hur ni vill rösta, påpekar Kvarnhem.

Vid detta kurstillfälle får deltagarna också chansen att träffa demokratins tredje statsmakt, som de fria massmedierna ibland kallas. Från Sveriges Radios nyhetsredaktion i Sörmland kom reportern Petronella Uebel för att hämta stoff till ett inslag om kursen.
Bland dem som delade med sig av sina erfarenheter av kursen fanns Rawaa Awata (bilden). Hon kunde berätta för P4:s reporter att hon lärt sig mycket om demokratiska frågor och vidhöll att, ja, också dansen har vara berikande.

Ta del av P4 Sörmlands reportage här.

Print
Publicerad: maj 23, 2022,
Kategorier: Aktuellt,
Författare: Henrik Wising
Taggar:
Tillbaka