X
GO

Åsas pepp-kurs i statligt fokus

Åsas pepp-kurs i statligt fokus

Viktig kortutbildning lyfts på Arbetsförmedlingens sajt

Folkbildningens förmåga att peppa till fortsatta studier är en viktig del av arbetsmarknadspolitiken. När Arbetsförmedlingen visar på ett sådant gott exempel,  riktas fokus mot Åsa folkhögskola.

I veckan gästades skolan av ett team från Arbetsförmedlingens informationstjänst. Teamets uppdrag var att samla intervju- och bildmaterial till ett webbinarium för myndighetssajtens playtjänst.

Besöket knyter an till regeringsdirektivet om att Arbetsförmedlingen ska följa upp och redovisa hur dess samverkan med folkhögskolorna fungerar. I centrum för besökarnas intresse stod SMF, det vill säga Studiemotiverande folkhögskolekurs, som på Åsa har nästa planerade kursstart i september.

Ett av de mål som regeringen satte när arbetsmarknadspolitiken omdanades, är att fler arbetslösa vuxna ska övergå till utbildning. Möjligheterna för arbetssökande att läsa en grundläggande eller gymnasial utbildning har därmed utvidgats.

Ett viktigt inslag i denna satsning är de korta, studiemotiverande kurserna på folkhögskola. De är till stor hjälp för arbetssökande att hitta både lusten och självförtroendet till vidare studier eller jobb. Hur Åsa ser på denna nyckel till framtiden kunde Charlotte Kvarnhem, kursens samordnare, berätta när hon intervjuades till inslaget.

SMF är till för vuxna arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen och saknar slutbetyg från grundskola och/eller gymnasiet. För många av dem blir tremånaders-kursen både en ögonöppnare och självförtroende-boost som förändrar allt.

Så har det varit för Tommie Ek Kareliusson. Han kom till Åsa med skrala betyg, låg självkänsla och dåliga jobbutsikter. Nu är han inne på sluttampen på Allmän kurs som ger gymnasiebehörighet.
När han intervjuades av Arbetsförmedlingens utsända, berättade han om sin kunskaps- och personliga utveckling på Åsa. Den tog sin början på just SMF.

– Här har jag fått nya vänner och en ny chans till studier. Bäst har varit alla kompisar, nätverken jag lyckats bygga upp men också min utveckling som person. Jag har insett hur viktigt det är att skaffa mig behörigheter.

Teamet från Arbetsförmedlingen – kommunikatören Charlotte Lindman och filmfotografen Per-Göran Nordström – ska av materialet från Åsa sätta samman ett 15 minuter långt informationspaket om SMF. I myndighetens playtjänst ingår även en chatt där det går att ställa frågor om Studiemotiverande folkhögskolekurs.

Nyttan med kursen sammanfattade Tommie Ek under intervjun genom att uppmana alla som nu befinner sig där han en gång var:

– Ge studierna en chans!

Print
Publicerad: aug 24, 2022,
Kategorier: Aktuellt,
Författare: Henrik Wising
Taggar:
Tillbaka