X
GO

Åsa nysatsar på vårdutbildning

Profilering ska ge ökad behörighet

Region Sörmlands folkhögskola Åsa gör ett omtag för att höja kompetensnivån hos skolans vårdbiträden. Förändringen ska ge ökad behörighet till högre studier, och ytterligare rusta kursdeltagarna för arbete i vård och omsorg.

Åsa folkhögskola har utbildat vårdbiträden sedan 2020. När nästa läsår startar, ser dock förutsättningarna för den yrkesinriktade utbildningen annorlunda ut. I stället för en ettårig kurs ska utbildningen på försök ges som en tvåårig profil inom Allmän kurs.
– De som går profilen får med sig både vårdbiträdesutbildningen och vissa ämnesbehörigheter som de inte kunnat få tidigare, säger folkhögskolans biträdande rektor Lena Rosén Schlaug.

Vårdbiträden är en starkt efterfrågad yrkesgrupp. Skolans utvärderingar visar att flera deltagare gått vidare till arbete efter kurstiden. Många som söker kursen är utlandsfödda.
– Nivån på språkkunskaper är något som vi har brottats med hela tiden. Vi upplever att den har blivit allt lägre, vilket gör det svårare för deltagarna att tillgodogöra sig utbildningen. Därför gör vi denna förändring, säger Lena Rosén Schlaug.

Genom att göra utbildningen till en profil integrerad i Allmän kurs, vill skolan försäkra sig om en högre språknivå. Eftersom Allmän kurs är behörighetsgrundande till eftergymnasiala studier, förutsätts att deltagarna har erforderliga svenskakunskaper.

Profilkursen ges på fyra terminer. Deltagarna läser till 50 procent i Allmän kurs, och tillgodogör sig därmed gymnasiegemensamma ämnen som svenska, matematik, samhällskunskap och naturkunskap. Resterande 50 procent avsätts till vårdutbildningen, som motsvarar Skolverkets kursplan och år 1 på gymnasiets vård- och omsorgsprogram.

Allmän kurs med vårdprofil innehåller en palett av vårdkunskaper ur såväl somatiskt som psykosomatiskt perspektiv.
– Deltagarna får också extra kunskaper i neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, vilket är användbart om man till exempel vill arbeta som elevassistent i skolan, säger Lena Rosén Schlaug.
Varje läsår innehåller sex veckors praktik. Möjligheten att testa sina kunskaper i skarpt läge på exempelvis äldreboenden, har varit mycket värdefullt för tidigare kursdeltagare.

Allmän kurs med vårdprofil startar den 14 augusti 2023. Cirka 20 av 50–55 platser är avsedda för profilen.
Läs mer om Allmän kurs med vårdprofil här.

Print
Publicerad: maj 16, 2023,
Kategorier: Aktuellt,
Författare: Henrik Wising
Taggar:
Tillbaka