X
GO

– #metoo-rörelsen har visat hur stort problemet med maktstruktur och trakasserier är i samhället och den tystnadskultur som följer.

De senaste dagarna har det framkommit uppgifter om sexuella relationer mellan danslärare och deltagare på Åsa folkhögskola. Detta är självklart något som skolan inte accepterar. Ledningen för skolan agerade så snart de fick kännedom om det som inträffat och har vidtagit ett flertal åtgärder.

– Vi har avbrutit samarbetet med de aktuella danslärarna och vi har gjort en intern utredning av det som hänt. Händelserna ligger flera år tillbaka i tiden men uppgifterna har inte framkommit tidigare, säger rektorn på Åsa folkhögskola, Jan Jonsson.

Åsa folkhögskolas verksamhet utgår ifrån allas lika värde och värderingarna vilar på den demokratiska tanken om gemensamt ansvar och respekt. All verksamhet måste leva upp till dessa värderingar som delas med huvudmannen för skolan, Landstinget Sörmland.

 #metoo-rörelsen har visat hur stort problemet med maktstruktur och trakasserier är i samhället och den tystnadskultur som följer. Detta är ett strukturellt samhällsproblem och vi måste alla hjälpas åt för att förändra förutsättningar tillsammans. Vi kommer att arbeta vidare med frågan i hela vår verksamhet, säger Jan Jonsson.

Print
Publicerad: nov 17, 2017,
Kategorier: Aktuellt,
Författare: Anonym
Taggar:
Tillbaka