X
GO

På patrull för demokratins skull

Folkbildningen ska ge alla chansen att utvecklas som individer och bli mer delaktiga i samhället. När det kommer till politiskt engagemang kan dock tröskeln vara svåröverkomlig. Därför sänder Åsa folkhögskola ut demokratipatruller.

Åsas demokratipatruller är ofta de enda åhörarna ur allmänheten som följer de politiska mötena. Här en grupp på plats i regionfullmäktige i Nyköping.

 

Det första uppdraget utfördes för snart ett år sedan. Fyra frivilliga kursdeltagare och två lärare besökte då ett fullmäktigemöte i Vingåkers kommun.

– Det var trevligt. Öppen stämning. Politikerna verkade nyfikna och noterade att vi var där. Jag gick dit med ganska öppet sinne, men med den generella bilden att de nog mest skulle snacka skit, säger Amadeus Sjögren i Allmän kurs.

Kurskamraten Lira Alsdwi bor i Vingåker och ville veta mer om vad som händer och sker i hemkommunens högst beslutande politiska organ.

– Jag har tänkt gå dit förut för att se hur det ser ut, och höra diskussionerna om viktiga frågor och klagomål i kommunen. Det jag fick höra var ibland lite svårt att förstå, tycker hon.

Till folkhögskolans uppdrag hör att jobba med demokrati. Åsas studierektor Lena Rosén Schlaug har flera gånger uppmanat kursdeltagare att engagera sig i och lära mer om lokal, politisk demokrati. Men hon har märkt att tröskeln ibland upplevs som hög.

– Därför går vi och tittar, lyssnar och upplever hur politiken bedrivs. Det är egentligen inte så himla märkvärdigt. Politiker är vanliga människor, inga ufon! På kommunal nivå behandlas dessutom frågor som berör oss i vår vardag – skolan, äldreomsorgen, var lekplatserna ska ligga.

Under 2023 har kursdeltagare och personal besökt flera fullmäktigemöten i regionen Katrineholm–Flen–Vingåker. Skolan har också varit på plats när huvudmannen Region Sörmlands högsta politiska ledning sammanträtt. Lira:

– Det var särskilt intressant när de skulle besluta om regionen skulle låna pengar eller inte. Jag vet ju hur det går till i riksdagen när de trycker på knappar för ”ja” eller ”nej”. Jag trodde det skulle vara så här också, men plötsligt pratade de om något annat. Jag hade missat beslutet helt!

Danilo Alvarez i Allmän kurs är intresserad av politik och kan tänka sig att starta ett eget parti eller en rörelse. Han har deltagit i fyra demokratipatruller.

– Jag tycker det är ett bra initiativ av skolan. Men det skulle kunna göras mer för att visa upp folkhögskolan än att vi går till politiska möten i Åsa-t-shirts. Varför inte avsätta lektionstid till att göra plakat, skriva pamfletter och ge oss ut för att synas på riktigt?

Det uppfattas av många på skolan som särskilt viktigt nu när folkbildningen ifrågasätts och utbildningsformen dräneras ekonomiskt.

– Vi måste visa att vi finns, att vi trivs med utbildningen och att folkhögskolan är en viktig del av samhället, säger Lira.

Också hon noterar att demokratipatrullerna väcker uppmärksamhet på fullmäktigemötena. Flera politiker har kommit fram i pauserna för att samtala. Lira störs dock över ensidigheten i kommunikationen.

– Fullmäktige är till för mig som medborgare. Jag har massor av frågor jag vill ställa – men kan inte ställa dem. Jag är bara en åhörare.

Ur skolans perspektiv är det angeläget att kursdeltagarna ges chansen att bilda sig i demokratiskt beslutsfattande, hur politiken bedrivs samt att få insyn i frågor som påverkar dem i deras liv.

Åsa fortsätter sålunda att skicka ut fler patruller.

– Om vi inte engagerar oss i lokalpolitiken, urvattnar vi en demokrati som faktiskt är ganska tillgänglig. I ett drömsamhälle och i en bra fungerande demokrati borde alla göra något i eller för sin lokalpolitik. Kan Åsa lyckas få någon att engagera sig politiskt – wow! Det vore verkligen jättehäftigt! säger Lena Rosén Schlaug.

Print
Publicerad: nov 17, 2023,
Kategorier: Aktuellt,
Författare: Henrik Wising
Taggar:
Tillbaka