X
GO

Allmän kurs med vårdprofil


Denna kurs med yrkesinriktning ger dig behörighet i flera gymnasieämnen, samtidigt som du utbildar dig för arbete som vårdbiträde. Profilkursen ökar också dina möjligheter att studera vidare, exempelvis till undersköterska.

 

Höstterminen 2023 startar Åsa folkhögskola en helt ny profil inom Allmän kurs. Genom att varva teoretiska och praktiska studier med arbetsplatspraktik, kan du utbilda dig för jobb inom vård och omsorg – och lägga grunden till högre studier.

 

Kunskaper och färdigheter
Halva kurstiden läser du gymnasiegemensamma ämnen som svenska, matematik, samhällskunskap och naturkunskap i Allmän kurs.
Förutom viktiga kunskaper för livet, kan du skaffa dig behörighet för studier på till exempel högskola och universitet.
Den andra halvan av kurstiden är yrkesinriktad. Du får då kunskaper och färdigheter motsvarande Skolverkets kursplan och år 1 på gymnasiets vård- och omsorgsprogram.


Vårdbiträde – ett bristyrke
Som vårdbiträde arbetar du inom vård och omsorg. Arbetsuppgifterna varierar, men innebär bland annat att du hjälper brukare med personlig hygien, skötsel av hemmet, vardagliga sysslor samt är ett stöd för dina kolleger.
Vanliga arbetsplatser är äldreboenden och inom hemtjänsten. Efterfrågan på utbildad vårdpersonal är stor hos både kommuner och privata omsorgsföretag. Som utbildat vårdbiträde har du sålunda mycket goda möjligheter till jobb efter avslutad kurs!

 

Vårdprofilens innehåll
Profilkursen erbjuder en palett av breda kunskaper. Du läser bland annat anatomi och fysiologi, hälso- och sjukvård, omvårdnad och social omsorg, får kunskaper om funktionsförmågor och funktionsnedsättningar, studerar psykologi och psykiatri. Du får också värdefulla kunskaper om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, vilket ger dig möjlighet också till jobb som elevassistent. Att skriva och tala vårdsvenska ingår som en del av profilen.


Tolv veckors praktik
Kursen är tvåårig. Under den tiden studerar du till 50 procent i Allmän kurs och till 50 procent i vårdbiträdesprofilen.
Under perioder kommer du att praktisera inom vård och omsorg, totalt sex veckor per läsår. Du kan då omsätta i praktiken det du lärt dig i skolan, samtidigt som du får möjlighet att knyta värdefulla kontakter för ditt framtida yrkesutövande.

 


Kort om Allmän kurs med vårdprofil
Kurssamordnare: Åsa Munther.
Kurstyp: yrkesinriktad allmän kurs eller Allmän kurs med vårdprofil (motsvarar yrkesutbildning på gymnasial nivå, 800 poäng).
Studietakt: 50 procent Allmän kurs, 50 procent Vårdprofil inklusive praktik.
Kurslängd: fyra terminer (två år).
Kurstider 2023–2024: 14 augusti–15 december 2023, 8 januari–7 juni 2024.
Intyg: efter avslutad kurs får du ett kursintyg. Du har även möjlighet till omdöme och behörighetsintyg för ansökan till högre studier.


Så ansöker du
Ansökan till kursen görs via denna länk till Schoolsoft senast den 23 april 2023.

Bifoga personbevis/LMA-kort samt ditt senaste betyg från grundskola eller motsvarande. Skicka också med ett personligt brev där du berättar varför du vill gå kursen! Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och kallar till intervjuer efter sista ansökningsdag. Du som blir kallad får då mer information om kursen och skolan.


Mer om Allmän kurs med vårdprofil
För att bli antagen ska du ha grundskolebehörighet samt stort intresse för arbete inom vård och omsorg!

Studiestöd: kursen berättigar till CSN-stöd, gymnasial nivå (A1). Har du studerat med studiestöd förut, bör du undersöka hur många studieveckor du har kvar. Se www.csn.se.
Kurskostnader: läromedel 850 kronor/termin samt externatavgift 1 300 kronor/termin. I avgiften ingår bland annat förmiddagsfika, lån av dator, städning och kopiering.

Internat: i mån av plats kan du bo på Åsas internat. Information och priser hittar du här.
Frågor: kontakta kurssamordnare Åsa Munther på denna mejladress eller telefon 0157–695 00.


Att studera på folkhögskola
På Åsa arbetar vi på ett annat sätt än i traditionell gymnasieskola. Du studerar utifrån dina egna förutsättningar och i ett klimat som prioriterar samtal, diskussioner och demokratiskt inflytande.
Förutom kunskaper vill vi ge dig alla möjligheter att tillsammans med andra växa som människa!