X
GO

Journalistik och opinionsbildning

en grundläggande kurs med fokus på journalistik, journalistiskt skrivande, samt förmågan att berätta om Sverige och det samhälle vi lever i, ges på Åsa folkhögskola i samarbete med ETC.
Höstterminen 2021, 50 % studietakt, distans med 4 närträffar.

 

Kurslängd: 1 termin 

Studietakt: halvfart (50%), omfattning 20 timmar/vecka, totalt 11,2 veckor, med 4 närtäffar.

Kurstid: 1 okt 2021 – 17 dec 2021 (11,2 veckor).

Studiestödsnivå (CSN): gymnasienivå (A2).

Sista ansökningsdag: 25 september 2021. Kursen är öppen for sen anmälan.

Ansök HÄR!

Antal platser på kursen: 18 st.


Bakgrund

Två av statens syften med stödet till folkbildningen är att "stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin” och att ”bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen”. Vidare ska folkbildningen ge alla möjlighet att tillsammans med andra öka sin kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället.

 

Som ett sätt att jobba för dessa syften ger Åsa folkhögskola i samarbete med ETC kursen ”Journalistik och opinionsbildning”. Kursen är avsedd för dig som vill utveckla din förmåga i att skriva journalistiskt, oavsett din tidigare erfarenhet.

 

Syfte

 • att skapa förutsättningar för våra medborgare att själva stödja och utveckla demokratin i samhället;
 • att skapa medvetande för hur budskap kan vinklas och förvrängas beroende på avsändarens syfte, så att deltagarna själva kan granska dels etablerade medier, men också bloggosfärens uttryck och opinionsbildande funktion;
 • att ge en introduktion i journalistisk etik samt möjlighet att själv eller tillsammans med andra agera granskande och opinionsbildande.

 

Kursens upplägg

Journalistik och opinionsbildning är en distanskurs på 50 procent med fyra träffar (en eller två dagar långa, beroende på kursmoment) för seminarier, workshops och föreläsningar. Träffarna kommer att ske på Åsa folkhögskola, ETC Solpark i Katrineholm och/eller digitalt via Zoom  beroende på hur situationen med coronaviruset utvecklar sig.

 

De närträffarna kommer preliminärt att ske följande datum:

1-2 oktober 2021

22-23 oktober 2021

26-27 november 2021 

december 2021

 

Under kursens gång kommer du att få skriva artiklar som kan bli aktuella för Dagens ETC eller ETC.se.

 

Kursen besöks även av flera gästföreläsare, exempelvis Johan Ehrenberg, ansvarig utgivare Dagens ETC eller Andreas Gustavsson, chefredaktör och vd, Dagens ETC

 

Kursens övergripande mål

Förutom att kursdeltagaren med stöd av yrkesverksamma journalister ska ges möjlighet att utveckla sina färdigheter i att planera, genomföra och finna avsättning för journalistiska projekt ska deltagaren efter avslutad kurs:

 • kunna hitta och bearbeta källor, känna till hur olika genrer (till exempel nyhet, reportage, analys) språkligt och formmässigt kan utformas för störst effekt;
 • ha insikter och kunskaper om journalistik genom teoretiskt och praktiskt arbete;
 • utifrån ett folkbildningsperspektiv utveckla förmågan att tänka fritt, kunna ta ställning och uttrycka sig i text;
 • ge en översiktlig förståelse för den journalistiska etiken och möjligheten att själv eller tillsammans med andra agera granskande och opinionsbildande;
 • utifrån folkbildningens form, funktion och filosofi, skapa förutsättningar för opinionsbildning i samhället.

 

Ur kursinnehåll:

 

Journalistiskt skrivande

Notiser, artiklar, reportage – vad är skillnaden? Hur bör en text utformas för bästa möjliga effekt? Är en recension en opinionsbildande text? Du kommer att få öva på olika sorters journalistiskt skrivande och lära dig om finliret som inte bara gör dina texter bättre, utan också lockar till läsning.

 

Intervjuteknik

Ställ rätt frågor – på rätt sätt. ”Som man frågar får man svar” är ett gammalt talesätt som är högst relevant inom journalistiken. Få den du intervjuar att berätta mer, och undvik de vanligaste fällorna.   

 

Fördjupande om reportage – vilka beståndsdelar ingår, hur presenterar man fakta som en medryckande berättelse?

 

Kostnad

Själva undervisningen är kostnadsfri. En avgift på 200kr tas ut för kaffe och kopiering. För dig som önskar bo och äta på skolan vid de obligatoriska träffarna erbjuder vi följande paketpriser:

Boende från fredag kväll till lördag morgon inklusive alla måltider*

Enkelrum

615 kr

Del i dubbelrum:

515 kr

 

*(lunch och middag på fredag, frukost och lunch på lördag)

Skulle du föredra att anlända dagen innan vid kursträffarna ber vi dig att själv kontakta oss på info@asafolkhogskola.se för att boka extranatten. 

 

Kontakt

Daniel Wiklander
Kursledare
Frågor om kursens innehåll besvaras av Daniel Wiklander

 

Williams Pereira M.
Kursutvecklare
Åsa Folkhögskola
Mob:  070 - 609 98 86

 

Kontaktperson ETC
Gahangir Sarvari,
Verksamhetsansvarig ETC akademin

 

Information om ansökan och antagning

Krav för antagning

Du är minst 18 år, har avslutat grundskolan eller motsvarande utbildning. Vi prioriterar kompletta ansökningar inkomna senast sista ansökningsdag. 

 

Urvalskriterier

Om det är fler sökande till utbildningen än vad det finns platser gör vi ett urval bland de sökande som uppfyller grundkraven.

Vi gör en samlad bedömning av den sökandes förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningens innehåll enligt kursmål och kursinnehåll.

I antagningsarbetet strävar vi efter mångfald i gruppen.

 

Så här går ansökan till

Du ansöker till kursen via ett webbformulär i folkhögskolornas gemensamma plattform Schoolsoft. Där registrerar du ett konto som kan användas för att söka fler utbildningar hos oss eller på andra folkhögskolor. På ”Mina sidor” i Schoolsoft kan du sen följa vad som händer med din ansökan. Om du behöver komplettera eller ändra om i en digitalt ansökan kan du logga in med dina inloggningsuppgifter på "Mina Sidor" i Schoolsoft. 

 

Till din ansökan ska du bifoga följande handlingar:

 • Ett brev där du berättar om dig själv och varför du söker till journalistkursen. Döp dokumentet till "personligt brev".
 • Kopia på ditt senaste betyg (t.ex. grundskole-, gymnasiebetyg och eventuella andra utbildningar).
 • Personbevis för studier. Har du inget personbevis kan du beställa ett från Skatteverket länk!

Vi kommer att kontakta dig via SchoolSoft om du behöver komplettera din ansökan.

 

Efter sista ansökningsdag kan du komma att kallas till samtal under september månad. Vid samtalet kommer framtidsplaner, ambitioner och det egna ansvaret att bedömas särskilt. Samtalet har en stor betydelse vid skolans samlade bedömning av dig som sökande.

 

Senast sju veckor efter sista ansökningsdag får du besked om du blivit antagen eller hamnat på reservlistan. Du kan endast hamna på reservlistan om du uppfyller grundkraven för antagning. Om du inte gör det meddelar vi dig att du inte kan bli antagen. Reserver meddelas inom två veckor från skolstart om någon antagen avsäger sig platsen.

 

Beslut om antagning fattas av utbildningens lärare i samråd med studierektor. Om du inte blivit antagen och tycker att beslutet har fattats på fel grund kan du överklaga det till skolans rektor. Här finns mer information om hur du gör om du vill överklaga.

 

Kursen startar endast om det finns tillräckligt många behöriga sökande.

 

Om du söker flera kurser anger du ditt förstahandsval och andrahandsval etc. på Mina sidor i Schoolsoft.

 

Vi reserverar oss för eventuella justeringar i kursinnehåll och kursutbud.